Elbil laddas på garageuppfart.

Detta händer i ärendet med Easee

Elsäkerhetsverket får många frågor kring ärendet med Easee och försäljningsförbudet gällande deras laddboxmodeller Home och Charge. På grund av detta ger vi här en kort beskrivning av vad som nu händer i ärendet.

Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten efter att ha överklagats. Båda parter får möjlighet att yttra sig i målet till dess att domstolen har ett tillräckligt underlag för att fastställa en dom. Ett mål i förvaltningsrätten avgörs oftast genom skriftlig handläggning men ibland kan det bli aktuellt att komplettera den skriftliga utredningen med en muntlig förhandling.

Här ges en enkel översikt av vad som händer i ärendet:

  • Den 14 mars 2023 fattade Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud gällande laddboxmodellerna Home och Charge,
  • Beslutet överklagades av Easee den 17 mars och överlämnades till Förvaltningsrätten i Karlstad.
  • När ärendet ligger i Förvaltningsrätten har både Easee och Elsäkerhetsverket möjlighet att yttra sig i ärendet vilket pågår för närvarande.
  • Elsäkerhetsverket ska svara på Easees senaste yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad senast den 24 juli.
  • Parallellt med ärendet i Förvaltningsrätten inkom Easees åtgärdsförslag till Elsäkerhetsverket den 14 juni. Förslaget gäller hur Easee avser att åtgärda redan installerade laddboxar.
  • Elsäkerhetsverkets granskar just nu Easees åtgärdsplan. Vårt svar till Easee kommer att lämnas först efter det att Förvaltningsrätten fått svar den 24 juli.
Tecknad symbol på utropstecken i pratbubbla.

Genom att prenumerera på våra nyheter får du kommande information direkt till din e-post.

Prenumerera på senaste nytt

Senast granskad: 2023-06-27