En domarklubba med böcker i bakgrunden.

Easee har fram till mars på sig att genomföra sin åtgärdsplan

Senast i mars 2024 ska Easee ha genomfört sina åtgärder som ska få bort riskerna på de laddstationer som redan är monterade. Easee har då haft ett år på sig att ta fram och genomföra en åtgärdsplan.

Elsäkerhetsverket har en kontinuerlig dialog med Easee om deras åtgärdsplan som ska ha genomförts senast mars 2024. Om Elsäkerhetsverket då anser att åtgärden inte är tillräcklig kan vi förelägga om ytterligare åtgärder.

Elsäkerhetsverket skickade en påminnelse till Easee den 23 oktober då vi vid tillfället ännu inte fått de provningar som Easee lovat att skicka. Dessa provningar ska vara underlag till Easees åtgärdsplan.

- Underlag har nu kommit in och vi arbetar med att gå igenom det, säger Joel Lee Antman vid Elsäkerhetsverket.

Parallellt med åtgärdsplanen har Elsäkerhetsverket skickat ett föreläggande till Easee om att de ska skicka in den information som skickats till återförsäljare samt förtydliga hur de hanterat de laddboxar som funnits i deras och återförsäljarnas lager. Easee har svarat på föreläggandet i sin helhet.

Utöver åtgärder som ska vidtas på grund av det fattade försäljningsförbudet gällande Easee Charge och Home så pågår det en rättsprocess med överklagandet i Förvaltningsrätten.

Överklagandet gäller beslutet om försäljningsförbud i sin helhet. Beslutet om försäljningsförbud grundar sig på att tillverkaren inte har genomfört bedömning av överensstämmelse innan produkten släpptes ut på marknaden.

Easee har bett om att få  förhandlingen i Förvaltningsrätten i Karlstad framflyttat till april. Oavsett om den blir framflyttad eller inte så är det mars 2024 som gäller för att slutföra åtgärdsplanen.

Mer information

Kontakt för journalister

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Har du en fråga?

Senast granskad: 2023-12-15