Varningsskylt explosionsfarlig miljö.

Kabelförskruvning i explosionsfarlig miljö klarar inte kraven

Ett Nordiskt projekt med syfte att testa produkter för explosionsfarlig miljö, så kallad ATEX, är i slutfasen. Produkten som granskats är kabelförskruvning som används då kablar ska dras genom en vägg. Det är en mycket vanlig produkt som exempelvis finns vid bensinmackar och i kemisk industri.

Byggnader i en explosionsfarlig miljö är konstruerade för att stå emot om en olycka skulle inträffa, så när en kabel ska dras genom en vägg måste det sluta tätt och vara säkert även runt kabeln. Produkten heter kabelförskruvning (eller kabelgenomförning) och är vanligt förekommande i så kallade ATEX-miljöer.

- Flera myndigheter gör marknadskontroll för produkter i explosionsfarlig miljö och för Elsäkerhetsverkets del handlar det om säkerheten bland elektriska produkter som kablar i det här fallet, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Varför kontrolleras dessa?

Projektet startades i september 2021 och totalt har 15 olika slags kabelförskruvningar köpts in från Sverige, Norge och Finland. De produkter vi köpt in för testning fångar upp större delen av marknaden.

- Vi valde att testa kabelförskruvning då det är en så vanligt förekommande produkt. Senast vi granskade den här produkten var för 15 år sedan, säger Martin Gustafsson.

- Det övergripande syftet är att få bort farliga produkter från marknaden. Öka samsynen mellan länderna och lära av varandra.

De tre vanligaste felen

Till hösten kommer en rapport som ger mer detaljerad information för resultaten av testerna, men det vi kan se är att:

  1. Instruktioner för korrekt montering saknas.
  2. De klarar inte hållfastighetsprov, de här ska ju tåla lite stryk. Gängor går av eller hamnar snett.
  3. De klarar inte IP-test, de tar in väta och damma som de ska vara tåliga mot.

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2016:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

Direktiv

ATEX-direktiven (99/92/EG och 2014/34/EU)

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2023-06-21