Två glödlampor, en med rak sladd och en med trasslig.

Lättläst

Här hittar du lättläst text. Texten beskriver vad vi gör på Elsäkerhetsverket och vad du kan få veta om du vänder dig till oss.

Vad är Elsäkerhetsverket?

Elsäkerhetsverket är en av cirka 340 myndigheter som finns i Sverige. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn. Det arbetar cirka 55 personer vid myndigheten. Förutom kontoret i Kristinehamn finns det kontor i Stockholm, Umeå och Hässleholm. Elsäkerhetsverket har funnits i över 100 år, lika länge som det funnits elektricitet i Sverige.

Föreskrifter

Regeringen har bestämt att vi som arbetar på Elsäkerhetsverket ska ta fram regler för hur man ska använda el. Reglerna gör så att människor och hus eller annat som vi äger inte skadas. Vi ska även se till att reglerna följs. Reglerna kallas föreskrifter.

Tillsyn

För att kontrollera att reglerna följs besöker vi bland annat fabriker, skolor och kontor. Där undersöker vi att det inte finns några farliga elledningar eller apparater.

Hittar vi något farligt talar vi om att det måste rättas till. Är något riktigt farligt kan vi bestämma att de måste stänga sin byggnad eller kontor tills felet är reparerat.

Marknadskontroll

Varje år köper vi in cirka 300 elprodukter från affärer i hela Sverige. Vi kontrollerar så att produkterna är säkra. Av dessa får cirka hundra stycken försäljningsförbud för att de inte är säkra att använda.

Behörighet

Ibland behöver elektriker särskilda intyg på att de får arbeta med el. Då ansöker de om en särskild auktorisation hos oss.

Information

I våra broschyrer, på vår webbplats och i sociala kanaler kan du läsa om elsäkerhet och hur du ska göra för att undvika olyckor med el. Du kan också kontakta oss genom att ringa eller skicka e-post om du har några frågor.

Krisberedskap

Elsäkerhetsverket har också ansvar för beredskap när det gäller elsäkerhet om det skulle uppstå svåra olyckor eller en svår påfrestning i vårt land.

Avgifter

Alla som har el betalar en avgift till Elsäkerhetsverket. Den avgiften används till vårt arbete.

Vilka jobbar på Elsäkerhetsverket?

En chef vid en statlig myndighet kallas generaldirektör och är utsedd av regeringen.

Vid Elsäkerhetsverket arbetar experter - personer som kan mycket om el. Experterna arbetar med att ta fram regler för att el ska vara säkert att använda. Reglerna kallas för föreskrifter.

De som kontrollerar att föreskrifterna om elsäkerhet följs kallas elinspektörer. De finns vid Elsäkerhetsverkets kontor (Kristinehamn, Hässleholm, Umeå och Stockholm). Här arbetar även de som utreder ärenden och arbetar med speciella projekt om elsäkerhet. Det finns även en avdelning som ger ut tillstånd för att arbeta som elinstallatör (auktorisation).

I Kristinehamn finns även informationsgruppen som informerar om elsäkerhet. Informationen, det som vi skriver om elsäkerhet, kan du läsa om i Elsäkerhetsverkets broschyrer på webbplatsen och i sociala kanaler. Vid kontoret i Kristinehamn finns även de som ansvarar för myndighetens ledning och styrning, datorer och ekonomi.

Så styrs Elsäkerhetsverket

Varje år i december får vi ett brev från regeringen där det står vad vi ska göra under det kommande året. Brevet kallas regleringsbrev.

Regleringsbrevet innehåller mål för varje del av vår verksamhet och krav på att vi en gång per år skriftligen redovisar hur vi har lyckats uppnå målen.

Med regleringsbrevet som vägledning skriver vi en verksamhetsplan där vi i detalj beskriver hur vi ska göra för att uppnå målen. Hur det har gått berättar vi en årsredovisning som ska vara klar på våren året därpå.

Vill du veta mer om el?

Hos oss finns information om hur du får elsäkert hemma med råd om vad du ska tänka på om du använder el inomhus och utomhus.

Ibland kan det vara svårt att veta om en sladd är farlig eller om en apparat kan orsaka en elolycka. Hos oss kan du få veta vilka elprodukter som är så farliga att de har förbjudits att säljas i butiker. Det kallas försäljningsförbud.

Barn kan ha egna idéer om hur eluttag och sladdar ska användas. Därför har vi råd om hur du ska göra ditt hem elsäkrare även för dina barn.

Senast granskad: 2024-01-02