Tangentbord med olika tillgänglighetssymboler som tangenter.

Tillgänglighet för Kollaelföretaget.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kollaelföretaget.se. På den här sidan berättar vi om tillgängligheten i söktjänsten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp.

Det är Elsäkerhetsverket som står bakom tjänsten Kollaelföretaget.se. Eftersom Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa om vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av Kollaelföretaget.se ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsens tillgänglighet, både i det dagliga arbetet med innehållet och i de mer tekniska delarna.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du inte kan använda delar av Kollaelföretaget.se och behöver få innehållet tillgänglighetsanpassat, kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan hjälpa dig. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med önskemål att få material tillgänglighetsanpassat

Rapportera problem i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på Kollaelföretaget.se. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Beskriv gärna var du har hittat felet och vilket innehåll det är som du upplever som otillgängligt. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med synpunkter på tillgängligheten

Anmäl vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Vilka problem finns?

Kollaelföretaget.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de brister som vi känner till. Vår ambition är att löpande åtgärda de tillgänglighetsproblem som finns.

  • Vissa delar av webbplatsen innehåller information som på olika sätt visas först när besökaren klickar på eller hovrar över en ikon.
  • Sökfältet går inte att navigera korrekt med tangentbordet.
  • På sökresultatsidan finns en funktion för ladda in fler sökresultat, vilket inte förmedlas korrekt för hjälpmedelsanvändare. Även andra delar av sökresultatsidan och filtreringen kan vara svåra att använda för hjälpmedelsanvändare.
  • Tjänsten fungerar inte om webbläsarens JavaScript funktion är inaktiverad och det finns ingen information om detta.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har granskats av externa experter på webbtillgänglighet (CGI). Analysen har utgått från de internationella riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG 2.1) på nivåerna A och AA. Den senaste samlade bedömningen gjordes den 12 december 2022.

Vi genomför även egna tester kontinuerligt, med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet. De problem vi upptäcker åtgärdas löpande.

Webbplatsen publicerades den 3 oktober 2022. Den här tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2024.

Senast granskad: 2024-02-14