Tangentbord med olika tillgänglighetssymboler som tangenter.

Tillgänglighet för e-tjänster

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Elsäkerhetsverkets e-tjänster. På den här sidan berättar vi om vilka problem som finns med tillgängligheten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp.

Det är Elsäkerhetsverket som står bakom de e-tjänster som listas nedan. Eftersom Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa om vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vilka e-tjänster handlar det om?

Elsäkerhetsverkets e-tjänster vilar på tre olika tekniska plattformar. I denna tillgänglighetsredogörelse gör vi en samlad bedömning av tillgängligheten i samtliga plattformar. De e-tjänster som omfattas är:

Webbdiariet

E-tjänster för elinstallationsföretag och elinstallatörer

Övriga e-tjänster för anmälan och ansökan

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

Vi är medvetna om att det fortfarande finns delar av e-tjänsterna som inte är helt tillgängliga. Vilka kända problem som finns kan du läsa om längre ner på sidan. 

Om du inte kan använda någon av e-tjänsterna

Om du inte kan använda någon av våra e-tjänster och behöver få ett tillgänglighetsanpassat alternativ, kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan hjälpa dig. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med önskemål att få ett tillgängligt alternativ till våra e-tjänster

Rapportera problem i e-tjänsternas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Beskriv gärna var du har hittat felet och vilket innehåll det är som du upplever som otillgängligt. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med synpunkter på tillgängligheten

Anmäl vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Vilka problem finns?

Elsäkerhetsverkets e-tjänster är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de problem och brister vi känner till. Vår ambition är att löpande lösa de tillgänglighetsproblem som finns. 

  • Elsäkerhetsverkets webbdiarium uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. Webbdiariet är knutet till Elsäkerhetsverkets ärendehanteringssystem och en uppdaterad version lanserades i september 2022.
     
  • Våra e-tjänster för elinstallationsföretag och elinstallatörer uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. Några problem finns kvar att lösa. Besökaren har till exempel ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll. Det finns även andra problem med tangentbordsnavigeringen. Kontrastkraven uppfylls inte heller överallt.

  • Våra e-tjänster för anmälan och ansökan är en tredjepartlösning som vi inte har full kontroll över. Plattformen uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. För de delar som fortfarande brister i tillgängligheten är vi hänvisade till att leverantören ser över och åtgärdar dessa. Det handlar främst om brister i de formulär som användarna ska fylla i och brister i tangentbordsnavigeringen. E-tjänsterna fungerar inte heller optimalt i mobiltelefoner.

Så har vi testat e-tjänsterna

E-tjänsternas tillgänglighet har testats och utvärderats av leverantörerna själva. Elsäkerhetsverket har även gjort en självskattning genom interna tester. Granskningen har utgått från de internationella riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG 2.1) på nivåerna A och AA. Den senaste bedömningen gjordes i september 2022.

Samtliga e-tjänster offentliggjordes före den 23 september 2018. Den här tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 18 april 2024. 

Senast granskad: 2024-04-18