• Skriv ut
Alternativ bildtext

Så ansöker du om auktorisation

För att få en auktorisation som elinstallatör ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Var noga med att ta reda på vilka krav som ställs för den auktorisationstyp du vill söka.

Handlingar

Elsäkerhetsverket gör inga förhandsbedömningar av din utbildning och praktiska erfarenhet, det prövas när du gör en ansökan om auktorisation. Var därför noga med att ta reda på vilka krav som ställs för den auktorisationstyp du vill söka om. Vid en ansökan ska följande handlingar skickas till Elsäkerhetsverket:

1. Ansökan

Själva ansökan ska göras på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket eller via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du en svensk e-legitimation. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om.

2. Utbildning

Bifoga kopior på intyg eller betyg över den utbildning du har, som är relevant för den auktorisationstyp du söker.

Mer information om utbildning

3. Praktisk erfarenhet

Bifoga intyg om praktisk erfarenhet, intygat på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. Observera att det finns olika blanketter beroende på om den praktiska erfarenheten:

- är elinstallationsarbete som är utfört före eller efter den 1 juli 2017

- är annat arbete med el

- är utfört i annat EES land eller Schweiz

Mer information om praktisk erfarenhet

Utländska meriter

Vilka handlingar du ska skicka till Elsäkerhetsverket när du söker auktorisation på utländska meriter ser olika ut beroende på hur och var dina meriter har utfärdats.

Mer information om utländska meriter

Ansökningsavgift

När du ansöker om auktorisation måste du också betala en ansökningsavgift på 1350 kronor. Avgiften ska betalas inom sju dagar efter att vi mottagit dina ansökningshandlingar.

Mer information om ansökningsavgiften

Krav

Kraven som ställs på utbildning och praktisk erfarenhet regleras i Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. Du kan också läsa om kraven på vår webbplats.

Beslut

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara upp till fyra veckor. Om vi behöver få in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli något längre. Den kan också bli längre om du gör din ansökan under sommarmånaderna. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas det via brev. 

Blanketter

Sidansvarig: Karin Dröschmeister
Publicerad: 2017-06-30
Senast uppdaterad: 2017-10-12