Kvinnlig elinstallatör utför arbete i bostad

Tidigare nummer av nyhetsbrevet

Här kan du läsa tidigare nummer av Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev.

2020

2019

Våra tidigare nyhetsbrev

Tidigare gav Elsäkerhetsverket ut två separata nyhetsbrev, ett som riktade sig till alla som på något sätt intresserade sig för elsäkerhetsfrågor och ett som var specifikt inriktat mot elinstallatörer och elinstallationsföretag. Från och med 2019 har vi slagit ihop dessa till ett enda nyhetsbrev, som ges ut fyra gånger per år.

Här hittar du länkar till tidigare nummer av våra nyhetsbrev:

Sidansvarig: Sandra Hjelm