Auktorisationstyper

Från och med 1 juli 2017 finns det tre auktorisationstyper att ansöka om; A, AL och B. Om du sedan tidigare har en behörighet som elinstallatör så har du nu automatiskt fått den omvandlad till en auktorisation istället.

Auktorisationstyper från och med 1 juli 2017

De här auktorisationstyperna kan man ansöka om från och med 1 juli 2017. Om du blev elinstallatör före den 1 juli kan du läsa mer i avsnittet "Tidigare behörighetstyper" nedan. Där framgår det vilken auktorisationstyp din tidigare behörighet nu har omvandlats till.

A Fullständig auktorisation

Omfattar alla elinstallationsarbeten.

AL Auktorisation lågspänning

Omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

B Begränsad auktorisation

Omfattar elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär:

  1. att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
  2. att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt
  3. att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Tidigare behörighetstyper

AB

Har omvandlats till A-auktorisation.

ABL

Har omvandlats till AL-auktorisation.

BB1, BB2 och BB3 Branschanpassad

Har omvandlats till B-auktorisation.

ABH, ABX, BBX, BB3

Har omvandlas till auktorisation men behåller samma namn och omfattning
som tidigare.

BB3 Kabelförläggning i mark

Har omvandlas till auktorisation men behåller samma namn och omfattning
som tidigare.

Observera att sådant elinstallationsarbete som tidigare fick utföras med den här auktorisationstypen har en undantagsreglering från och med 1 juli 2017.

Sidansvarig: Ulrica Nordin