Importör

Tillverkaren har huvudansvaret för att en produkt är säker. Men alla led i distributionskedjan, importör till EU samt distributör och återförsäljare i Sverige, har ansvar att produkterna är säkra.

Importör

Ordet "importör" i EU-lagstiftning avser det företag som importerar en produkt från ett land utanför EU till EU. Importören sätter produkten på den gemensamma marknaden. Om tillverkaren inte finns inom EU är importören ansvarig för att för att en produkts EU-försäkran finns tillgänglig inom EU.

Svenska marknadskontrollerande myndigheter, som exempelvis Elsäkerhetsverket, vänder sig till svenska företag. Det företag som importerat produkten till Sverige har ansvaret när en produkts EU-försäkran inte går att få fram. Detsamma gäller när en produkt inte uppfyller säkerhetskraven.

Distributör och återförsäljare

Även distributörer och återförsäljare har ansvar för att de produkter de säljer är säkra. De ska samarbeta med marknadskontrollerande myndighet och sin leverantör i frågor som rör säkerhet.

Broschyrer

Checklistor

Mer information

Sidansvarig: Kim Reenaas