E-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster kan du enkelt registrera ditt företag, kolla upp att ett elföretag finns i vårt register eller hämta ut ett auktorisationsbevis. Du kan också anmäla en elolycka eller en farlig produkt.

Anmäl

Ansök eller registrera

Hämta ut eller kolla upp

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i stora delar av Elsäkerhetsverkets verksamhet, bland annat i våra e-tjänster. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har att till exempel få uppgifter om dig rättade eller raderade.

 

Sidansvarig: Ramona Johansson