E-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster kan du enkelt registrera ditt företag, kolla upp att ett elföretag finns i vårt register eller hämta ut ett auktorisationsbevis. Du kan också anmäla en elolycka eller en farlig produkt.

Mer information

Behandling av personuppgifter

Sidansvarig: Ramona Johansson