Jordfelsbrytare i storkök

ELANLÄGGNINGAR

Är det lag på att montera jordfelsbrytare i storkök? Vi ska montera in en elektrolytgryta och det går inte att ansluta jordfelsbrytare eftersom den löser ut. Denna gryta har tillverkats så att den inte fungerar med jordfelsbrytare, är det lagligt att montera in grytan?

Vid nyinstallationer så ska alla uttag upp till 16 ampere som är placerade inomhus i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- och daghem skyddas av jordfelsbrytare. Detta föreskrivs i 4 kapitlet 4 § ELSÄK-FS 2008:1.  Fasta installationer behöver inte skyddas av jordfelsbrytare.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 

Är din gryta försedd med stickpropp och avsedd att anslutas till ett vägguttag på max 16 ampere så ska vägguttaget vara skyddat av jordfelsbrytare om det är installerat inomhus i ovan nämnda anläggningar.