Skylt med ordet loppis.

Fynda elsäkert på loppis i sommar

Sommaren är loppisarnas tid och hemmasnickrade skyltar kantar landsvägarna. Att återanvända är inte bara bra för miljön, det är spännande att gå där bland hyllor och kartonger och hoppas på ett fynd. Om du funderar på att köpa en pryl med sladd så finns det några saker du behöver känna till innan du slår till. Kolla in Elsäkerhetsverkets checklista för begagnade elprylar och elsäkerhet.

Brödrostar, värmepistoler och lampor – när det är en elektrisk produkt finns alltid en fråga om vem som har ansvaret för den. När du ändrar något  på en elpryl, att den byggs om eller modifieras på något vis, så är ansvaret för att den uppfyller säkerhetskraven inte längre tillverkarens utan ditt eget. Du som äger en elprodukt har också ett ansvar för skötsel av den, som till exempel att den inte utgör någon fara för brand eller elchock.

Tänk säkerhet framför nostalgi och design

Det är underbart att strosa bland gamla grejer, minnen väcks och äldre elprylar kan också vara oerhört fina att titta på, men glöm inte säkerheten. Att ha en farlig elprodukt i ditt hem är inte bara en fara för dig utan även de du har omkring dig. Barn är ofta nyfikna av sig och kan komma till skada om det finns farliga elprodukter som de kan komma åt.

- Allt har en livslängd, även äldre elektriska produkter. En gammal tallrik utgör ingen fara för någon, men en sliten elprodukt kan i värsta fall leda till elchock eller brandrisk. Om du hittat en äldre och begagnad elpryl du ändå väldigt gärna vill ha så ta den till en fackman för översyn och eventuell reparation, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Sladdar, stickpropp och allmänt skick

Börja med att kontrollera så att hölje, sladd och stickpropp är hela, det ska inte finnas sprickor eller skador. Ser elprylen sliten ut överlag eller kanske den rentav ligger i originalförpackningen? Fråga den som säljer produkten hur gammal den är, om den har haft flera ägare och om den är mycket använd.

- En del produkter har äldre märkningar som till exempel S-märket. Idag är det CE-märket som innebär att tillverkaren intygar att produkten är säker och uppfyller de säkerhetskrav som finns, säger Martin Gustafsson.

Jordat eller ojordat?

Du får inte ha jordade och ojordade uttag i samma rum, däremot kan det skilja sig mellan rummen som exempelvis att kök och våtutrymme är jordat men inte vardagsrummet.

- Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring om olyckan skulle vara framme. Det finns portabla men det är alltid bäst med en fast installerad jordfelsbrytare. Kontakta ett registrerat elinstallationsföretag för mer information om jordfelsbrytare i ditt hem, säger Martin Gustafsson.

I vår digitala tjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilken el du får koppla själv eller om du behöver kontakta ett elföretag.

CHECKLISTA – FYNDA SÄKERT PÅ LOPPISEN

  • Kontrollera att produkten är hel, även sladd och stickpropp.
  • Alla produkter har en livslängd - tänk på ålder och slitage.
  • Fråga säljaren om antalet ägare och om den fungerar som den ska.
  • Vilka märkningar har produkten och finns det en bruksanvisning?
  • Är det en elprodukt som är köpt utomlands och är den i så fall anpassad för svenska uttag och spänning?
  • Är produkten ojordad ska du inte modifiera den så att den går att använda i jordad miljö. Passar inte stickproppen får du inte byta den.
  • Är stickproppen bortklippt är det en indikation på att produkten förmodligen inte uppfyller säkerhetskraven - överväg om du verkligen vill ha den.
  • Om en produkt är ombyggd eller modifierad på något vis har tillverkaren inte längre ansvar för den. Ansvaret ligger istället hos den som har gjort förändringen. Vet säljarna om det och har de tagit sitt ansvar?
  • Är du det minsta osäker på elprylens säkerhet – köp den inte!