Så fixar du elsäkerheten i uteköket

Sommartid är grilltid och nu när vi uppmanas att hålla avstånd till varandra är det extra vanligt att vi gör hela köksjobbet utomhus. Uteköket har blivit en allt populärare lösning som med förkärlek byggs på uteplatser och altaner vid bostaden, sommarhuset eller husvagnen. Men hur elsäkert är ditt utekök egentligen?

Är kökslösningar utomhus verkligen lika elsäkra som de vi har inomhus? Att använda el utomhus i miljöer som kan vara fuktiga, endast klädd i lätta sommarkläder som skyddar dåligt mot elchock, innebär att du utsätter dig för elektriska risker. Det finns dock några saker du kan tänka på för att minska riskerna, så att du tryggt kan laga mat utomhus i sommar.

Kontrollera maskinerna

Många utekök säljs idag som mer eller mindre färdiga koncept, med integrerad gasolgrill, gasolplatta och kylskåp. Men oftast behövs en del kompletterande byggnadsåtgärder för att få den där äkta känslan. Kanske en diskbänk? En bardisk? Ett skafferi? När byggmaskinerna kommer fram gäller det att tänka till.

När de används utomhus ska maskinerna dels vara avsedda för just utomhusbruk, dels ska de anslutas till skyddsjordade uttag som är skyddade av jordfelsbrytare. Behöver du använda skarvkablar ska dessa självklart också vara avsedda att användas ute. Kontrollera löpande under byggets gång maskinernas status; väder och vind kan snabbt påverka skicket på dem.

Permanent lösning?

Utöver den gasol- eller träkolsuppvärmda grillen finns det ett antal andra elapparater i uteköket som behöver elström. Det är frestande enkelt att använda diverse skarvkablar till dessa, eftersom uteköket bara är tillfälligt. Men tänk igenom: är det här verkligen en tillfällig lösning? Om uteköket kommer att användas på samma sätt även kommande år rekommenderar Elsäkerhetsverket att i stället göra en permanent, fast elinstallation med elkablar avsedda för utomhusbruk. Kablarna ska  förläggas utanpåliggande och/eller i elrör eller elkanal från husets gruppcentral och fram till de fasta uttag som placeras så nära den elektriska utrustningen som möjligt i själva uteköket.

Den här typen av installation ska göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Riskera inte liv, hälsa, egendom eller försäkringsskydd genom att göra hela eller delar av installationerna själv, det är olagligt och kan sluta illa. Du hittar alla elinstallationsföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket i vår tjänst Kollaelforetaget.se.

Alltid jordfelsbrytare

Självklart ska uttag och eventuella kopplingsdosor som används i utekök vara avsedda för den specifika användningen och för utomhusbruk. Fördelen med att dra ledningarna direkt från gruppcentralen är att man får egna säkringar för uteköket och kan skydda dem med en egen jordfelsbrytare. Tänk på att det är krav på att uttagen i ditt uteköket ska vara skyddsjordade och skyddas av jordfelsbrytare, på ett eller annat sätt – oavsett om köket är permanent eller tillfälligt för säsongen.

Om det trots allt handlar om en rent tillfällig lösning med uteköket kan skarvkablar ändå bli aktuella. Tänk på att skarvkablarna som du använder ska vara avsedda för utomhusbruk och att de ska förläggas så att de inte kan skadas mekaniskt – man ska till exempel inte kunna risker att köra över dem med gräsklipparen. Sladdarna ska också placeras så att de är oåtkomliga för barn. Anslut självklart endast till skyddsjordade uttag. Undvik dock att använda vägguttag inomhus för detta eftersom det finns risk att sladdar kläms eller skavs om man drar dem genom dörrar eller fönster som öppnas och stängs.

Skydda mot regn och fukt

Innan man placerar elapparaterna i uteköket ska man kontrollera att de är avsedda att placeras utomhus, att de är CE-märkta och att de har rätt IP-klass. Är altanen helt inglasad så att risken att de kan utsättas för regn är obefintlig, räknas detta normalt inte som utomhus. Är elapparaterna godkända för användningen och uteköket finns under bar himmel kan ett enklare tak, som exempelvis ett partytält, ändå utgöra ett regnskydd som kan förlänga livslängden och ge en säkrare funktion för utekökets elanläggning.

Mer information kontakt

Tomas Åberg

Tf regionchef
Telefon: 010-168 05 64
E-post: tomas.aberg@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-07-30