Någon känner på pulsen efter en elolycka.

Två personer omkom i elolyckor 2021

Elsäkerhetsverkets statistik visar att det under 2021 skedde två dödsfall i samband med elolyckor. En yrkesperson omkom då han arbetade med en kraftledning och en person förolyckades i samband med obehörig vistelse på ett spårområde för tågtrafik.

I juni omkom en yrkesperson som arbetade med ett drift-och underhållsarbete på en kraftledning, 400 kV, i Arvidsjaur. Personen utsattes för strömgenomgång på grund av induktion (elektrisk ström som uppstår i ett magnetfält). Under samma månad förolyckades ytterligare en person då hen vistades på ett spårområde i Malmö. Trafikverket har senaste åren satsat på åtgärder för att förhindra obehöriga att ta sig in på spårområden, men det går dock aldrig att fullständigt avskärma järnvägen.

Elsäkerhetsverket har hittills sett tre områden där elolyckor har stuckit ut under 2021:

 • Kopparstölder
  26 anmälda tillbud av elolyckor på grund av stulen kopparledning längs järnvägsspår har anmälts till Elsäkerhetsverket. Kopparstölder orsakar stora risker för elolyckor, kostnader som förseningar i nybyggnationer och infrastruktur samt bränder med långa återställningstider som följd*.

 • Induktion
  Sex anmälda olyckor och tillbud där induktion visat sig vara orsaken har kommit till myndighetens kännedom under 2021. Åren 2017 - 2021 har sammanlagt 45 elolyckor beroende på induktion anmälts till Elsäkerhetsverket.

 • Mätarbyte
  Under 2021 har 25 elolyckor och tillbud anmälts i samband med mätarbyte. Fram till 2025 ska elnätsbolagen byta drygt fem miljoner elmätare i de svenska hushållen.

-  Såväl arbetsgivare som innehavare av en elanläggning har ett stort ansvar för att kartlägga, analysera och förebygga risker. Tillsammans med Arbetsmiljöverket har vi under året tagit fram en handbok om säkerhet vid arbete på elanläggningar som riktar sig till yrkespersoner, säger Peter Tunell elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Fakta

I myndighetens senaste rapport som kom i maj 2021 gäller statistiken för elolyckor under 2020.

 • I 76 procent av fallen orsakas elolyckor bland elyrkespersoner av ett felbeteende vid arbete. För att få ner antalet tillbud och elolyckor behöver företagen bli bättre på att följa regler och rutiner.
 • Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
 • Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftast drabbas av elolyckor.

Elsäkerhetsverket registrerar elolycksfall som kommer in via anmälningar från Arbetsmiljöverket, från nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för elbanedrift, samt från privatpersoner. I maj 2022 kommer en ny rapport som visar hela statistiken för elolyckor 2021.

* Källa Trafikverket

Relaterad information

Länk till Handboken ”Arbete vid risk för elektrisk fara – så skapar du goda förutsättningar för ett säkert arbete”

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapporter

 

Mer information kontakt

Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-01-04