Försäljningsförbud

Ett försäljningsförbud innebär bland annat att den som importerar den aktuella produkten inte längre får sälja den. Varje år kontrollerar Elsäkerhetsverket ungefär 400 produkter varav cirka 30 procent får försäljningsförbud.

Fler åtgärder vid försäljningsförbud

Försäljningsförbud kan kombineras med krav på återtagande från återförsäljare, vilket innebär att importören ska ta tillbaka levererade produkter från sina återförsäljare.

Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försäljningsförbud med ett återtagande från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att informera konsumenten om hur återtagandet av produkten kommer att gå till.

Läs mer på sidan Fakta om försäljningsförbud. Vill du anmäla en farlig elprodukt?

Se en film (publicerad av EU på Facebook) om hur EU:s medlemsländer samarbetar kring konsumentskydd och farliga produkter.

De senaste försäljningsförbuden

Längre ner på den här sidan hittar du Elsäkerhetsverkets senaste försäljningsförbud. Där kan du söka efter produkter som har fått försäljningsförbud genom att ange sökord som till exempel tillverkare eller återförsäljare.

Försäljningsförbud och farliga produkter i Europa

Du kan också söka efter produkter i ICSMS, som är en europeisk databas över marknadskontrollerade produkter. Du hittar den här.

Det finns också ett system som heter RAPEX som är sökbart. I RAPEX finns det riktigt farliga produkter som återkallats. Det finns här.