Emerio tar tillbaka bänkspis

Tillverkare/säljare informerar. Emerio har beslutat att återkalla bänkspis MO-110489/MO-110489.2 från marknaden. Fabriken monterade några av spisarna med en kabel för nära kokplattan, med risk för att ugnen kan bli strömförande.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2017-06-30
  • Ärendenummer:17EV11966
  • Part i ärendet:Emerio International AB
  • Tillverkare:Emerio
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Emerio
  • Modell:MO-110489 och MO-110489.2
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Elchock

Det har visat sig att fabriken har på några av spisarna monterat kabeln inuti för nära kokplattan. Det finns en risk för att kabeln kan smälta och vilket kan leda till att ugnen blir strömförande. Emerio har beslutat att dra tillbaka alla bänkspisarna från marknaden för säkerhets skull. Återkallelsen gäller alla serienummer av modell MO-110489/MO-110489.2.

För frågor angående detta kan ni kontakta Camilla Kull via telefon +46-707357444 eller e-post: camilla.kull@emerio.se

Återkallelsen finns också att ta del av på engelska.
Recall oven with hot plates Emerio Model no: MO-110489/MO-110489.2 (pdf, 0,3 MB)

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Elisabet Ek