Lampa måste tas tillbaka från konsument

Försäljningsförbud. Lågenergilampan går lätt att ta isär utan verktyg. Då kommer man åt livsfarlig spänning. Interna ledningar sitter inte fast korrekt, utan är tvinnade. Kretskortet i lampan sitter inte heller fast utan kan röra sig. Det gör att det finns hög risk för elchock och brand i den här lampan. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Al-Shakir AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-03-02
  • Ärendenummer:17EV15826
  • Part i ärendet:Al-Shakir AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock, Brand

Lampan saknar även en EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist. Elsäkerhetsverket har ålagt Al-Shakir AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller återvinna den på din närmaste miljöstation.

Kända försäljningsställen

Saras Kött och Livs i Kristinehamn

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem. 

En isärtagen lampaLösa ledningar i lampa

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson