Lamphållare med sensor återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Lamphållaren med inbyggd sensor klarar inte kraven. Gängorna i lamphållaren är spänningsförande och gör att du kan få elchock när du skruvar i en lampa. Det är riktigt farligt. Elsäkerhetsverket har beslutat att Netto Sverige Marknad AB ska återkalla alla sålda produkter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-12-11
  • Ärendenummer:17EV15269
  • Part i ärendet:Netto Marknad Sverige AB
  • Tillverkare:Ronald A/S
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Ronald A/S
  • Modell:PO64812
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock

Elsäkerhetsverket har ålagt Netto Marknad Sverige AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Netto

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för attförstora dem.

 

Lamphållare med sensorLamphållare med sensor. 

Här syns gängorna i lamphållaren.

Här syns gängorna i lamphållaren. De är spänningssatta, vilket gör att den ljuskälla du skruvar i blir spänningssatt direkt. 

Tolk för lamphållare

Vid tester så kan man tydligt se att man kommer åt spänningsförande delar på den ljuskälla som skruvas i. På bilden så används ett standardiserat verktyg för att testa just detta. Det ger en mycket hög risk för elchock. 

Märkningen på lamphållaren.

Märkningen på lamphållaren.

Förpackingen till lamphållaren.

Förpackningen till lamphållaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson