• Skriv ut

LED-strålkastare återkallas från konsument

LED-strålkastare uppvisar många brister i elsäkerhet. Jordkabeln är inte ansluten (åsidosätter skyddsjorden), IP-klass (tålighet mot vatten) och dålig mekanisk hållfasthet är några av bristerna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Sunshineled AB ska återkalla alla sålda enheter.

Produkten saknar också EU-försäkran. Det är en allvarlig brist.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Sunshineled AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

 

LED-strålkastaren. Här syns också all märkning som finns på strålkastaren. Det saknas bland annat tillverkare, typbeteckning med mera. 

Jordkabeln är inte ansluten inuti strålkastaren. En mycket allvarlig anmärkning då det åsidosätter skydd mot elchock.

Här syns en vattensansamling inuti armaturen efter vattenprov (IP). Armaturen tar alltså in vatten, vilket den inte får göra.

Då strålkastaren är märkt med IP66 så ska den tåla lite tuffare miljö. Vid hållfasthetsprovet så sprack höljet och då kan vatten rinna in. Det är inte acceptabelt. 

Förpackningen till LED-strålkastaren.

Försäljningsförbud

nr 16EV3942

Beslutat den

2017-01-03

Fabrikat/Varumärke

YCG

Modell

Okänd

Part i ärende

Sunshineled AB

Kända försäljningsställen

Sunshineled AB

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-01-24
Senast uppdaterad: 2017-01-24