Malmö Teknikkompani HB återkallar USB-laddare

Frivillig åtgärd. En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-12
  • Ärendenummer:17EV2154
  • Part i ärendet:Malmö Teknikkompani HB
  • Tillverkare:Foxink
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Foxink
  • Modell:A5115W010A051
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: A5115W010A051) har sålts via internet på sajten Malmoteknik.se.

Isolationsavståndet mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) är mycket kort, så lågt som 0,7 mm, kravet är minst 4 mm.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, kravet är klass Y1.

Laddaren klarade heller inte spänningsprovet då överslag skedde vid 1680 volt, kravet är minst 3000 volt.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Dessutom saknas säkerhetsinstruktioner för produkten.

Det saknas en så kallad EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Malmö TeknikKompani HB återtar alla sålda USB-laddare, och har kontaktat berörda kunder. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Ladda ner beslutet

Beslut om frivilliga åtgärder

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

USB-laddare

USB-laddaren.

Transformator

Här är transformatorn som sitter i USB-laddaren. Isolationsavståndet mättes till 0,7 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Y-kondensator

Här syns den kondensator som kallas Y-kondensator. Den ska vara klassificierad men är inte det här. 

Isolation

På kretskortet så uppmättes isolationsavstånd på 0,9 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

MärkningMärkningen på USB-laddaren.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson