Radiostyrd bil stoppas

Försäljningsförbud. I laddaren till den radiostyrda bilen finns det allvarliga brister. I en komponent, transformatorn, så är det väldigt klen isolation. Det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Teknikmagasinet Sweden AB måste sluta sälja den.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-05-03
  • Ärendenummer:17EV55
  • Part i ärendet:Teknikmagasinet Sweden AB
  • Tillverkare:Vortex
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Vortex
  • Modell:A979, Monster RTR
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Kända försäljningsställen

Teknikmagasinet

Ladda ned beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

Radiostyrd bil

Den radiostyrda bilen med tillbehör.

Transformator

Här syns det var de två lidningarna berör varandra i transformatorn. Det innebär alltså att det är alldeles för klen isolation mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (det som laddaren är ansluten till).

Laddaren till den radiostyrda bilen.

Laddaren till bilen.

Förpackningen till den radiostyrda bilen.

Förpackningen till den radiostyrda bilen.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson