AKSO teknik tar tillbaka USB-laddare

Frivillig åtgärd. En USB-laddare som sålts av Akso Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-12
  • Ärendenummer:17EV1939
  • Part i ärendet:Akso Teknik
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren som är av okänt varumärke har sålts via internet på sajten CDON.com och Nödvändig.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är inte klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning.

Stickproppen har dessutom fel dimensioner. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Det saknas också märkning om vem som är tillverkare och en så kallad EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Akso Teknik har varningsannonserat och återtar alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Ladda ner beslutet

Beslut om frivillig åtgärd

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

USB-laddare

USB-laddaren.

Transformator

 

Isolationsavstånden är uppmätt till noll. Ledningarna i transformatorn ligger alltså på varandra med bara lite lack mellan som isolation, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

 Här syns tydligt där spänningsöverslaget sker på kretskortet vid spänningsprovet. Uppmätt är 0,7 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Y-kondensator

Y-kondensatorn är oklassad och kravet är klass Y1. Det är alltså risk att den kortsluter och kan ge risk för elchock och brand. 

MärkningMärkningen på USB-laddaren. Här saknas bland annat tillverkare och typbeteckning.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson