Förstärkare stör radio

Försäljningsförbud. Förstärkaren ger höga nivåer av utstrålade störningar, bland annat mitt i FM-bandet (vanlig radio helt enkelt). Dessa låg 17,97 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten och störa ut radio. Förstärkaren har heller inget EU-försäkran, vilket är ett lagkrav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-08-04
  • Ärendenummer:17EV6309
  • Part i ärendet:Billebro Eventure AB
  • Tillverkare:Skytec
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Skytec
  • Modell:PRO-240
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Störning

Tekniska brister

Provningsrapporten visade på att det fanns höga störningar som strålas ut bland annat på FM-radiobandet (88-108 MHz).

Administrativa brister

Vi har även begärt en EU-försäkran för er produkt. Vi har inte fått någon EU-försäkran från er. Detta är en allvarlig brist.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat att utfärda försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

Billebro Eventure AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson