Grönt hus med vitt staket runt trädgården.

Elbesikta ditt hus

När du ska köpa en fastighet, villa eller fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer. En äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Anlita därför någon som besiktigar elinstallationerna i din nya bostad.

För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild elbesiktning. En sådan ingår i regel inte i en vanlig besiktning. Då kontrolleras om installationerna är fackmannamässigt utförda och rätt underhållna. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren. Försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Via Svenska brandskyddsföreningen kan du få information om auktoriserade besiktningsmän.

Svenska brandskyddsföreningens webbplats

Innehavaren har ansvar för säkerheten

Om du står inför husköp, begär handlingar från säljaren som visar vem som utfört elinstallationerna, exempelvis sådant som rör golvvärme eller infällda spotlights, då det är vanligt att denna typ av elinstallationer skett i efterhand. Tänk på att det är du som innehavare av din elanläggning som svarar för att den är säker. Om du befinner dig i en tvist med säljaren, tänk då på att brister som kan vara farliga för person och egendom kan kräva åtgärder av ett elinstallationsföretag innan tvisten lösts.

Även ett nytt hus kan vara behäftat med fel - byggfusk förekommer. Gör du en ombyggnad på totalentreprenad bör du förvissa dig om att det är ett registrerat elinstallationsföretag som anlitas för elinstallationerna. Du kan öka ditt skydd ytterligare genom att anlita en egen elbesiktningsman under byggtiden.

Dolda fel

Samma regler för dolda fel enligt 4 kapitel 19 § i jordabalken (1970:994) gäller även för elinstallationer. Det finns alltså inga särskilda regler för enbart elinstallationer. Mer information om detaljerna kring dolda fel i hus hittar du på webbplatsen Hallå konsument, som hanteras av Konsumentverket.

Om dolda fel i hus på hallakonsument.se

Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag

Gör inga elarbeten själv, även om du tror att du kan. Om det blir fel kan detta leda till elolycka eller brand. Kom ihåg att olagligt elinstallationsarbete är straffbart.

Sidansvarig: Anders Richert