Hand med en växt och symboler omkring för grön el.

LEDARE - Grön och störningsfri el

Vinterns första köldknäpp har fått elpriserna att stiga till rekordnivåer. En situation som får många av oss att fundera på att göra slag i saken och skaffa solceller eller batterilager där hemma. Det handlar i många fall om att minska behovet av att köpa el och att kunna flytta inköpen till tidpunkter när priserna är gynnsammast på en alltmer volatil elmarknad. Det handlar också om att bidra till en mer hållbar värld. Förra året ökade antalet solcellsanläggningar med 50 procent.

Elektrifieringen av våra bilar går ännu fortare. Antalet laddningsbara bilar har ökat med 75 procent på bara ett år, enligt PowerCircle. Om 9 år är prognosen att två av tre bilar kommer att vara laddbara. Troligen kommer de nya bilarna att användas på samma sätt som dagens bilar. Det vill säga bara några ynka procent av årets alla timmar. 95 procent av tiden står bilarna parkerade. Därför finns det tankar på att just bilarnas batterier kan vara med och stötta upp elnätet när förbrukningen är som störst. Testanläggningar för det här är på gång i Sverige. Det vore ju fantastiskt om din investering i gröna transporter kan bidra till att spara reserv-el till när den behövs som mest i hela samhället.

Både elbilsladdare och solceller upplevs som tysta. De gör inte mycket väsen av sig som det mänskliga örat kan uppfatta. Men faktum är att det här är två typer av anläggningar som båda innehåller switchad kraftelektronik, för att göra om likström till växelström och tvärt om. I den processen alstras nästan alltid oavsiktliga radiovågor som kan skapa ett brus. Ett brus som, om det inte avskärmas på rätt sätt, i sin tur kan störa radiomottagningen i närområdet. När det händer kan det ta sig uttryck som att uppkopplingarna blir långsammare, mobilen får sämre täckning och radiostyrd utrustning som t ex fjärrkontrollen till en motordriven garageport får kortare räckvidd eller slutar att fungera.

Om störningsnivåerna skulle utvecklas lika snabbt som tillväxten av ny elteknik, så kommer vi inom en inte allt för lång framtid få problem med brist på radiofrekvenser. En brist som dessutom kommer att bli allt mer kännbar, eftersom mer och mer av den teknik vi omger oss med vilar på möjligheten till trådlös kommunikation för att fungera.

Elsäkerhetsverket får för nästa år ett utökat anslag för att arbeta mer aktivt med uppdraget att säkerställa att elektriska produkter och anläggningar har en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet. Ett krångligt ord som rymmer en stor utmaning; att få alla tillverkare, installatörer och anläggningsinnehavare att förstå och dra sitt strå till stacken för att vi tillsammans ska skapa och använda produkter och anläggningar utan störningar för dagens och morgondagens trådlösa kommunikation. Först då kan våra uppkopplingar fortsätta att bli snabbare och vår teknik bli ännu smartare i framtiden. Det bidrar också till en mer hållbar konsumtion. Elprodukter som blir långsammare uppfattar de flesta av oss som trasiga och då köper vi gärna en ny uppgraderad modell som är tåligare mot bruset. Hur bra är det för vår miljö?

Anders Persson
Generaldirektör Elsäkerhetsverket

Bild: iStock

Senast granskad: 2021-12-16