Oktober 2022

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket – oktober 2022

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
3D illustration of appliance on white background

LEDARE - Riskbedöm dina elprodukter

Hösten har kommit med stigande energipriser, omvärlden är orolig och vi får massor med tips på hur vi ska minska vår egen energikostnad men också hela samhällets energianvändning.

Law concept. Mallet of the judge, books, scales of justice. Gray stone background, reflections on the floor, place for typography.

Två månader till nya föreskrifter

I våras tog Elsäkerhetsverket beslut om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). Med två månader kvar tills de träder ikraft genomför nu myndigheten en rad digitala seminarier för...

Kvinnlig och manlig elektriker vid en elcentral.

Krav på elbesiktningar i bostäder utredda

Elbesiktningar av bostäder i Sverige kan minska mängden elbränder och elolyckor, men ett bindande krav på elbesiktningar är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Det visar Elsäkerhetsverkets utredning som nu är klar....

Kvinna med barn på armen sätter igång en tvättmaskin, skymning syns i fönstret.

Finns det risker med att tvätta nattetid?

Höga elpriser får konsumenter att se över sin elförbrukning för att minska kostnaderna. Genom att tvätta på natten kan du i vissa fall spara pengar beroende på hur ditt elavtal ser ut. Med användning av elprodukter...

Illustration över ett bostadsområde.

Enklare att kolla upp registrerade elföretag

Elsäkerhetsverkets söktjänst Kolla elföretaget har fått sig en ordentlig ansiktslyftning. Med en ny tillgänglig design och flera nya funktioner blir det nu lättare för dig som vill hitta eller kolla upp ett...

Porträttbild på Sofia Brorson.

Hallå Sofia Brorson – får vi störa?

Sofia Brorson jobbar som projektledare för ett EMC-projekt på Elsäkerhetsverket. EMC handlar om elektromagnetiska störningar som kan uppstå mellan elanläggningar och elprodukter. Vad är det ni ska göra Sofia?

Katarina Olofsson håller föredrag på Elfack 2017.

Från Norrland till Bryssel - med elsäkerhet i fokus

Katarina Olofsson är en av de mest erfarna inspektörerna på Elsäkerhetsverket där hon arbetat i femton år. Hon har tillsammans med myndigheten gjort en resa inom området marknadskontroll, från att ha rest landet...

Installation av solceller på tak.

Lär dig mer om säkra solceller

Dagens höga elpriser gör att många funderar på att skaffa solceller hemma. En solcellsanläggning kan både sänka elkostnaderna och ge intäkter i form av försäljning av överskottsel. På vår webbplats ger vi dig tips...

En man och en kvinna på ett kontor med ett blädderblock bredvid.

Vi söker nya medarbetare

Just nu söker vi inspektörer till vår Produktavdelning samt en avdelningschef till vår Analysavdelning. Sista ansökningsdatum är den 9 respektive den 23 oktober.

Senast granskad: 2022-10-06