Störningar på marksänd digital-TV

Vid störningar på marksänd digital-TV kan det vara mobiltelefoninätet LTE/4G som orsakar dessa. Har du störningar på din TV ska du i första hand vända dig till Telekområdgivarna.

Under vissa omständigheter kan mobiltelefoninätet LTE/4G orsaka störningar på marksänd digital-TV. Detta är inte ett problem som orsakas av bristande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och hanteras därför inte av Elsäkerhetsverket.

Vid problem

Om du misstänker att din mottagning av marksänd TV störs av LTE/4G ska du i första hand kontakta Telekområdgivarna. De olika teleoperatörerna har krav på sig att deras basstationer inte ska orsaka störningar och Telekområdgivarna har bildats för att hantera de problem som kan uppstå.

Många gånger kan störningsproblem lösas genom att ett filter monteras vid antennen som dämpar signalerna från mobilnätet.

Anser du att ett störningsproblem inte blir löst på ett bra sätt kan du kontakta Post- och Telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet i detta fall.

Behöver du hjälp med din egen utrustning kontaktar du radio/TV-handlare eller antenninstallatör.

Vad innebär det att PTS är tillsynsmyndighet?

PTS är tillsynsmyndighet och ansvarig för tillsyn av alla aspekter av de tillståndsvillkor vi ställer, exempelvis punkterna nedan.

Varje tillståndshavare ska medverka till att:

  • omedelbart etablera ett samarbete mellan tillståndshavarna
  • en gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet, åtminstone via telefon
  • föra register över inkomna anmälningar
  • omgående identifiera vilken tillståndshavare som orsakar tv-störningarna
  • snarast därefter ... undersökning ... avhjälpa konstaterad tv-störning på lämpligt sätt
  • omedelbart stänga av störande radiosändare till dess att tv-störningen är avhjälpt.

Källa: www.pts.se

Kontakt

Telekområdgivarna

Telefon: 08-522 767 00

Andra webbplatser

Sidansvarig: Henrik Olsson