Litet barn leker med knappar på spis

Du är ansvarig för elen

Det är du som ansvarar för att dina elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt, oavsett hur du bor. För fasta elinstallationer kan ansvaret se olika ut beroende på om du är husägare eller om du bor i lägenhet.

Egen villa eller fritidshus

Det är du som husägare som enligt lag är ansvarig för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Till sådana installationer räknas utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggarna. Detsamma gäller vanligtvis om du hyr ett hus under en längre tid. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. Om du ska köpa hus är det bra att anlita någon som besiktar elinstallationerna. Det ingår inte alltid i en vanlig bostadsbesiktning.

Bostadsrätt eller hyresrätt

En vanlig ansvarsfördelning när du bor i bostadsrätt eller hyr bostad är att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ansvarar för fasta elinstallationer som finns i de allmänna utrymmena. I själva lägenheten är det du som ska se till att installationerna är fria från slitage och skador. Om de inte är det ska du kontakta föreningen eller ägaren för att få felen åtgärdade. Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de apparater som du ansluter till eluttagen är i gott skick.

Kolla elföretaget

Fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, installeras av en elinstallatör eller av ett elinstallationsföretag. Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete på annans anläggning. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via vår e-tjänst "Kolla elföretaget" kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i vårt register.

Sidansvarig: Per Höjevik