En bil med husvagn ritade i fuktig sand på en strand.

Säker el på campingen

Ska du åka och campa i sommar? Innan du ger dig av bör du kontrollera att den elektriska utrustning som du ska ta med dig är i säkert skick.

Elinstallationer i husvagnar är extra utsatta eftersom de utsätts för kraftiga vibrationer och skakningar under färd. Därför bör du se över de elektriska apparaterna och deras anslutningar regelbundet.

Kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna på dina elektriska apparater ska du kontakta ett registrerat elinstallationsföretag för att byta ut dem. Använd vår e-tjänst "Kolla elföretaget" och kontrollera att det är ett seriöst företag och att de har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Jordfelsbrytare

Se efter om campingplatsens uttag för anslutning av husvagn/husbil skyddas av en jordfelsbrytare. Prova att den löser ut genom att trycka på testknappen innan du använder uttaget. Alla eluttag utomhus som installerats efter 1994 ska enligt lag vara skyddade av jordfelsbrytare. Men, för säkerhets skull kan du ta med en egen portabel jordfelsbrytare.

Elektriska apparater i förtält

Alla elektriska apparater är inte avsedda för att användas i utomhusmiljö. Läs alltid bruksanvisningen för en produkt innan du använder den. I bruksanvisningen står det bland annat hur och var apparaten får placeras. Vill du använda elektriskt materiel för inomhusbruk i tält eller förtält måste utrymmet motsvara inomhusmiljö.

Sidansvarig: Anders Richert