Mallar och dokument för egenkontrollprogram

Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs.

Mall för dokumentation av egenkontrollprogram (doc)

Exempel på:

Presentation: Nya elsäkerhetslagen - en introduktion (powerpoint för egna föreläsningar)

Dokumenten som pdf

För dig som inte kan öppna word-, pptx, eller xls-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument på denna sida i pdf-format. 

Mer information om egenkontrollprogrammet

Kraven på egenkontrollprogram finns beskrivna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete - ELSÄK-FS 2017:3.

Mer information om egenkontrollprogram finns även i avsnitt 7 i Elsäkerhetsverket handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen. Boken går att beställa för 100 kr/st i vår publikationsshop. Du kan även ladda hem den som pdf utan kostnad, se länk längre ner på sidan.
Beställ den tryckta versionen av handboken

Ladda hem handboken

Det nya regelverket

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen