Mallar och dokument för egenkontrollprogram

Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs.

Mall för dokumentation av egenkontrollprogram (doc)

Exempel på:

Presentation: Nya elsäkerhetslagen - en introduktion (powerpoint för egna föreläsningar)

Dokumenten som pdf

För dig som inte kan öppna word-, pptx, eller xls-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument på denna sida i pdf-format. 

Mer information om egenkontrollprogrammet

Kraven på egenkontrollprogram finns beskrivna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete - ELSÄK-FS 2017:3.

Mer information om egenkontrollprogram finns även i avsnitt 7 i Elsäkerhetsverket handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen. Boken går att beställa för 100 kr/st i vår publikationsshop. Du kan även ladda hem den som pdf utan kostnad, se länk längre ner på sidan.
Beställ den tryckta versionen av handboken

Ladda ner

Det nya regelverket

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen