Organisationskarta ritad med vit krita på svarta tavlan.

Del 1: Elinstallationsverksamheten

Detta avsnitt i egenkontrollprogrammet ska omfatta beskrivningar av ert elinstallationsarbete, era kompetenskrav och tillgången på kompetens, vem eller vilka som är elinstallatör för regelefterlevnad samt hur organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram ser ut. Tänk på att ert egenkontrollprogram bara ska omfatta de elinstallationsarbeten ni faktiskt utför.

  1. Beskriv elinstallationsverksamheten i ditt företag
  2. Beskriv kompetenskrav och tillgången till kompetens
  3. Vilken eller vilka är era elinstallatörer för regelefterlevnad?
  4. Beskriv organisationen för ert elinstallationsarbete och egenkontrollprogram
Ikon spam

Tänk på att om ditt företag använder underleverantörer för att utföra allt elinstallationsarbete som ni erbjuder era kunder, så utför ditt företag inget elinstallationsarbete. Då behöver ni inte heller upprätta något egenkontrollprogram. Se dock till att företaget ni anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket och att det företaget har ett egenkontrollprogram!

Senast granskad: 2023-05-03