En kvinnlig och en manlig elinstallatör installerar en luftvärmepump.

Steg 6: Beskriv hur ni säkerställer att en person med rätt kompetens utför ett visst arbete

I föregående del i egenkontrollprogrammet har ni nu beskrivit de system eller rutiner ni använder för att ta reda på vilka förutsättningar som finns inför varje elinstallationsarbete. Nästa steg är att även beskriva hur ni innan arbetet påbörjas kontrollerar att den person som ska just det elinstallationsarbetet har den kompetens som ni har bedömt är nödvändig.

Tecknad symbol på bok med ett citattecken på omslaget.

Vad säger reglerna?

3 kap. 9 § ELSÄK-FS 2017:3

"Egenkontrollprogrammet ska innehålla de system och de rutiner som krävs för att säkerställa

 • att de som ska utföra elinstallationsarbete har relevant auktorisation som elinstallatör eller ingår i företagets egenkontrollprogram, och
 • att de har den kompetens som behövs för elinstallationsarbetet enligt 3 kap. 5 §."

Förklaringar och tips

 • Kommentar till bestämmelsen 3 kap. 9 § ELSÄK-FS 2017:3

  Den här delen i egenkontrollprogrammet handlar om att ditt företag ska ha en rutin, metod eller liknande som säkerställer att ni kontrollerar att den person som ska utföra ett visst elinstallationsarbete har den kompetens som ni har bedömt är nödvändig innan arbetet påbörjas. Det kan göras på olika sätt.

  Är ni ett företag med ett mindre antal anställda behöver ni inte stämma av mot egenkontrollprogrammet inför varje arbete. Den som delar ut uppdrag har då vanligen kännedom om vilken kompetens respektive person har.

  Är ditt företag däremot större med ett stort antal medarbetare kanske den som leder och fördelar arbetsuppgifterna inte vet i detalj vad varje person får utföra för arbeten. Då bör ni ha en rutin där ni genom ert egenkontrollprogram stämmer av att personen som ska utföra det aktuella arbetet har kompetens för just detta arbete. Det kan också vara så att förutsättningarna ändras så ofta att ni behöver kontrollera dokumentationen inför varje arbete.

 • Kraven på beskrivning av hur ni säkerställer att en person med rätt kompetens utför ett visst arbete hittar ni i 3 kap. 9 § ELSÄK-FS 2017:3.

 • System och rutiner för att säkerställa rätt kompetens inför varje arbete

  Fundera på följande när du tar fram rutiner för att säkerställa kompetensen inför varje arbete:

  • Hur säkerställer ert företag inför varje nytt uppdrag att rätt person, med rätt kompetens, utför arbetet?
   • Finns en rutin som säkerställer att ni kontrollerar att den person som ska utföra visst elinstallationsarbete har den kompetens som ni bedömer är nödvändig?
  • Finns det en person hos er som leder och fördelar arbetet?
  • Har den personen en rutin att följa?
  • Hur använder ni er kompetenskartläggning (3 kap. 5 § ELSÄK-FS 2017:3) för att få ut rätt kompetens till rätt arbete?

  Är ni ett företag med ett mindre antal anställda behöver ni kanske inte behöver stämma av mot egenkontrollprogrammet inför varje arbete. Den som delar ut uppdrag har ju då vanligen kännedom om vilken kompetens respektive person har. Är ditt företag däremot större med många medarbetare kanske den som leder och fördelar arbetsuppgifterna inte utantill kan vad varje person får utföra för arbeten. Då bör det företaget ha en rutin där man genom egenkontrollprogrammet stämmer av att personen som ska utföra det aktuella arbetet är godkänd för just detta arbete.

  Om ni har ett företag där förutsättningarna ändras ofta så kan ni ändå behöva kontrollera dokumentationen inför varje arbete.

  Ni kan också fundera på:

  • Vad har ni för rutiner som säkerställer att kompetenskartläggningen är uppdaterad?
  • Hur säkerställer ni över tid att era medarbetare hålls uppdaterade på vad som händer inom elsäkerhetsområdet, exempelvis inom föreskrifter, standarder med mera?
 • Senast granskad: 2023-05-03