Närbild på arbetsgrupp med papper och dator.

Del 3: Uppföljning

För att ert företags egenkontroll ska bli effektiv och ändamålsenlig måste egenkontrollprogrammet följas upp och hållas aktuellt. Genom uppföljning kan ni säkerställa att era befintliga rutiner fungerar och att egenkontrollen är tillräcklig för er verksamhet.

8. Beskriv hur uppföljningen av egenkontrollen ska göras.

Ikon av pratbubbla med utropstecken innuti.

Den här delen av egenkontrollprogrammet innebär egentligen två huvudsakliga moment. Ditt företag ska

  1. regelbundet följa upp hur era rutiner fungerar, att företagets egenkontroll är tillräcklig och att det befintliga egenkontrollprogrammet fungerar och det är aktuellt, och därefter
  2. genomföra de förändringar som behövs i egenkontrollprogrammet utifrån vad uppföljningen visat.
Senast granskad: 2023-05-03