Närbild på yrkesman med ipad på arbetsplats.

Del 2: Rutiner och kontroller

I denna del av egenkontrollprogrammet ska ni bland annat beskriva hur ni skaffar er anläggningskännedom och hur ni gör en kravbestämning. Företagets beskrivning ska också innefatta hur ni kontrollerar att ni inför varje nytt uppdrag säkerställer att den person som ska utföra ett visst elinstallationsarbete också har rätt kompetens för det. Elinstallationsföretaget ska även redogöra för vilka rutiner ni har kring kontroll av utfört arbete. Läs mer under respektive avsnitt nedan.

5. Beskriv hur ert elinstallationsarbete planeras och utförs (Kap 3, 8 och 9 § ELSÄK-FS 2017:3)

6. Beskriv kontrollen av kompetens inför varje arbete (3 kap. 9 § ELSÄK-FS 2017:3)

7. Beskriv hur ni kontrollerar det arbete ni utfört (Kap 3, 10 och 11 §§, ELSÄK-FS 2017:3

Ikon pratbubbla med utropstecken.

Tänk på att det är genom kontroller och rutiner som ni säkerställer att företagets elinstallationsarbeten utförs i enlighet med gällande regler och på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Senast granskad: 2023-05-03