En kartong med olika elprodukter i  som står på ett tangentbord.

Ny undersökning: Elprodukter från svenska e-handlare

E-handeln har ökat markant de senaste åren. Teknikutvecklingen med nya lockande produkter, låga priser och lättillgängligheten är bidragande orsaker. Tidigare undersökningar har visat att produkter köpta från en säljare utanför Europa ofta har brister och inte uppfyller de krav som finns inom Europa. Men är de elektriska produkter vi köper säkrare bara för att vi handlar av ett företag inom Sverige?

Elsäkerhetsverket har nyligen genomfört en granskning av 24 produkter från 22 olika e-handelsföretag där fokus var att köpa in produkter från svenska e- handelsföretag eller e-handelsföretag som uppfattas vara svenska då de har en .se-adress eller att sidan använder svensk text och valuta. Resultatet visade att 58 procent av de granskade produkterna hade så allvarliga brister att de plockades bort från marknaden. Det visade sig också att fyra företag inte var svenska samt att tre av dessa inte ens gick att få fram kontaktuppgifter till.  

Vilka företag och produkter har ni valt ut i granskningen?

- Tanken med projektet var att köpa in produkter i mellanprisklass från relativt okända varumärken. Vi ville också handla från svenska företag för att kunna jämföra utfallet med tidigare genomförda projekt med marknadsplatser inom och utanför EU, säger Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetverket.

Urvalet av produktkategorier baserades på en SIFO-undersökning genomförd 2019, på produktanmälningar som inkommit till Elsäkerhetsverket samt på produkter som stoppats i tullen. Vid urvalet av e-handelsföretag så baseras det på produktanmälningar, marknadskontrollärenden och tullärenden.

- Syftet med projektet var att upptäcka farliga produkter och få bort dem från marknaden, men vi ville också undersöka om aktörerna verkligen känner till sitt ansvar. Olika aktörer som tillverkare, importörer och återförsäljare har olika typer av ansvar både mot lag och rätt som mot konsumenter, säger Karin Dröschmeister

Vilka slutsatser kan ni dra av resultatet?

- Då urvalet till viss del baseras på information som förekommit i produktanmälningar, marknadskontrollärenden och tullärenden vill vi poängtera att resultatet inte ger en bild av hur det ser ut på hela marknaden. Men det ger en antydan om att det finns aktörer som inte följer regelverket samtidigt som det ger en fingervisning om att konsumenten behöver ta reda på så mycket som möjligt om produkten och vem man faktiskt handlar av, säger Karin Dröschmeister.

Produkter som köpts via en importör eller där säljaren varit anonym var de med flest brister, vilket visar på att en produkt inte är säkrare bara för att den köps av ett företag inom Europa. Skillnaden är att konsumenten har ett konsumentskydd när den handlar från en säljare inom Europa vilket saknas vid köp från ett land utanför Europa.

En konsument har inte samma möjlighet att granska en produkt som köpts via nätet som när den köps i en fysisk butik.

Ta alltid reda på vem du handlar av och att produkten är rätt märkt

Undersökning visade att produkter som inte har korrekt märkning också ofta har tekniska brister.

- Kontrollera att produkten är CE-märkt, har någon typ av tillverkningsnummer eller liknande som gör den spårbar, kontaktuppgifter till tillverkare och vilken ström och spänning produkten är konstruerad för. Glöm inte att produkten ska ha en stickpropp avsedd för svenska uttag, säger Karin Dröschmeister.

En sammantagen slutsats är att företagen, framförallt de som importerar, behöver få en bättre kunskap om regelverket och vilket ansvar de har som aktör. Lika viktigt är det att konsumenten ställer krav på företaget och säljaren de köper av. Konsumenters krav får företaget att vilja göra bättre ifrån sig.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2021-12-16