Rullband med paket i en postcentral.

Kryphål i regelverket för e-handel

Problematiken gäller marknadsplatser på nätet som förmedlar säljare från länder utanför EU. Som konsument tror du att du handlar med samma rättigheter som om företaget befunnit sig inom EU:s gränser. Marknadsplatser kan alltså sälja bristfälliga produkter till svenska konsumenter utan att de behöver ta något ansvar.

- Marknadsplatserna har inte samma spelregler som de företag som tar ett seriöst ansvar för konsumenternas säkerhet. Detta snedvrider konkurrensen och riskerar att konkurrerar ut de seriösa företagen som följer lagen och vill göra rätt, menar Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetsverket.

Vem handlar du av och vad får du?

- Som konsument är risken stor att du köper grisen i säcken om du inte vet av vem eller från vilket land du handlar. Risken att köpa produkter som inte uppfyller EU:s säkerhetskrav kan innebära direkt livsfara, säger Karin.

Köper du av ett företag som finns utanför EU blir du privatimportör och därmed ansvarig för produktens säkerhet vilket konsumenter oftast inte är medvetna om.

- Affärsidén är att förmedla handel mellan säljare och köpare. De tjänar pengar genom att ta betalt för att marknadsföra och leverera produkter åt tredjepartssäljare som finns på deras webbplats, säger Karin.

Vad gör Elsäkerhetsverket åt saken?

Det här är ett regelarbete som måste ske på EU-nivå och Elsäkerhetsverket arbetar på olika fronter för att påverka en förändring.

- Detta är ett mångfasetterat problem som inte bara Elsäkerhetsverket arbetar med, men en regelförändring tar tid och en stor del i vårt arbete är även att upplysa och öka kunnandet hos konsumenter, säger Karin.

Andra som jobbar med samma problem är till exempel försäkringsbolag, intresseorganisationer som bland andra Svensk handel och Sveriges konsumenter, marknadskontrollerande myndigheter som exempelvis Tullverket och Kemikalieinspektionen. Det pågår även arbeten inom EU, till exempel EU Product Compliance Network (EUPCN).

Text: Sandra Hjelm
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-06-17