Två män i hjälmar och arbetskläder inspekterar en solcellspark i solnedgången.

Riskbedömning

De rutiner som du tar fram för fortlöpande kontroll ska utgå från en riskbedömning. I den här delen av vägledningen går vi igenom vilka parametrar som du ska ta hänsyn till i arbetet med riskbedömningen. Detta för att du på bästa sätt ska kunna skapa rutiner för fortlöpande kontroll som gör att du kan upptäcka eventuella fel och brister.

Rutinerna för fortlöpande kontroll kan vara mer eller mindre omfattande, beroende på vilken elanläggning och elektrisk utrustning de avser. För att dina rutiner ska kunna anpassas efter just din elanläggning och elektriska utrustning och därmed hjälpa till att upptäcka fel och brister, är det viktigt att rutinerna grundar sig i en riskbedömning. Du som anläggningsinnehavare ansvarar för att identifiera riskerna i din specifika elanläggning så att du utformar ändamålsenliga rutiner för den fortlöpande kontrollen.

Riskbedömningens olika parametrar

I riskbedömningen ska du ta hänsyn till följande parametrar hos din elanläggning och din elektriska utrustning.

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Generella tips vid riskbedömning

 • Ibland kan du som innehavare av en elanläggning behöva uppdatera riskbedömningen. Det kan exempelvis vara om utförandet av elanläggningen har ändrats, elanläggningen har utvidgats eller om användningen har förändrats.
 • Det finns inget krav på att riskbedömningen ska dokumenteras. Det kan dock finnas fördelar att göra det. Det kan exempelvis underlätta för er
  • när riskbedömningen och rutinerna ska uppdateras,
  • när ny personal eller ny styrelse tar över ansvaret,
  • vid ägarbyte,
  • vid ny innehavare, eller
  • för att skapa förståelse för hur den fortlöpande kontrollen är utformad.
Senast granskad: 2022-12-06