Litet rött hus med vitmålad trappa.

Undantag från krav på dokumenterade rutiner

Alla elanläggningar omfattas av kravet på att fastställa rutiner för fortlöpande kontroll. Däremot omfattas inte alla av kravet på att rutinerna ska vara dokumenterade. Kravet gäller inte för elanläggningar som till sin typ vanligen är avsedda för enskilt ändamål.

De elanläggningar som omfattas av undantaget är exempelvis villor med tillhörande ekonomibyggnader och andra elanläggningar tillhörande villan. Här inräknas även fritidshus. Om elanläggningen används även i näringsverksamhet är det den huvudsakliga användningen som avgör om rutinerna ska dokumenteras eller inte.

Hur avgör jag om dokumenterade rutiner krävs eller inte?

Nedan följer några exempel på hur du kan avgöra om en elanläggning ska ha dokumenterade rutiner för den fortlöpande kontrollen:

När ett privat hus eller fritidshus hyrs ut

När kravet på dokumenterade rutiner inträder utgår från omfattningen av uthyrningen. Individuella bedömningar måste alltid göras och det är den huvudsakliga användningen som är avgörande. Hur stor del av året hyrs huset ut? Till vilka summor uppgår intäkterna? Nyttjas stugförmedlare? Detta är några faktorer som kan beaktas för att avgöra om rutinerna ska dokumenteras.

Solcellsanläggning på ett privat bostadshus och där försäljning av el ibland förekommer

Då är elanläggningen mest troligt i första hand avsedd för användning av el till bostaden och inte som produktionsanläggning. Den huvudsakliga användningen av hela elanläggningen är därför enskilt ändamål, trots att innehavaren säljer el. Rutinerna behöver alltså inte dokumenteras.

Elanläggningar i hyreslägenheter

Dessa elanläggningar är inte att betrakta som enskilt ändamål eftersom uthyrningen av dessa rör sig om näringsverksamhet. Rutiner för den fortlöpande kontrollen ska därför dokumenteras.

Tecknad symbol på utropstecken i pratbubbla.

Kravet på fortlöpande kontroll

Oavsett om en elanläggning faller in under undantaget eller inte, så omfattas alla elanläggningar alltid av kravet på fortlöpande kontroll.

Senast granskad: 2022-12-06