Hand skriver på laptop och håller samtidigt ett papper i den andra handen.

Rutinerna ska dokumenteras

De rutiner som du tar fram ska dokumenteras. Det finns inga särskilda krav på format. Däremot ska formatet vara lättåtkomligt för de som ska följa rutinerna. Det finns även vissa undantag från kravet på dokumenterade rutiner.

Kravet på dokumenterade rutiner gäller inte för elanläggningar som till sin typ vanligen är avsedda för enskilt ändamål, exempelvis en villa eller ett fritidshus. Om elanläggningen används även i näringsverksamhet är den huvudsakliga användningen avgörande för om rutinerna ska dokumenteras.

MER INFORMATION: Undantag från krav på dokumenterade rutiner

Rutinernas format

Det finns inget krav på i vilket format rutinerna ska dokumenteras. De kan finnas i digitalt format eller på papper. Rutinerna bör dock vara i sådant format att det är lätt för de som ska följa rutinerna att komma åt dem.

Det är även möjligt för Elsäkerhetsverket att begära att få ta del av rutinerna som en del i sin tillsynsverksamhet. Rutinerna bör därför finnas i ett format som gör att det är enkelt att dela dem med Elsäkerhetsverket.

Senast granskad: 2022-12-06