En äldre takarmur, en elektrifierad ljuskrona.

Ålder

Alla elanläggningar är unika. Det är därför viktigt att du lär känna din egen specifika anläggning så att du lättare kan se vilka risker för elektrisk fara som finns. Att titta närmare på elanläggningens och den elektriska utrustningens ålder är den andra parametern som du ska utgå från när du gör din riskbedömning.

Vilken ålder har din elanläggning och din elektriska utrustning? Det finns vissa faktorer som gör att elanläggningar och elektriska utrustningar åldras snabbare och därmed att riskerna för personskada och sakskada ökar. En äldre och mer sliten elanläggning bör därför kontrolleras oftare än en ny.

Exempel på faktorer som gör att riskerna kan öka

 • Materialens egenskaper förändras med tiden. Exempel:
  • Plaster torkar med tiden ut, vilket beror på en avdunstning av vissa ämnen. Det gör att materialet blir skörare och har lättare för att spricka vid nötning och slag.
  • Fjäderbelastade kontaktytor och utrustningar med termiska skydd för överlast- och kortslutningsskydd riskerar att tappa de mekaniska egenskaperna.
  • Brytfunktionen kan för mekaniska apparater försämras på grund av smuts och sämre smörjegenskaper.
 • En elanläggnings omgivande miljö påverkar hur snabbt en elanläggning åldras. Exempelvis påverkar kyla, fukt och ultraviolett ljus en elanläggnings åldrande. Läs mer om omgivande miljö.
 • Beroende på hur elanläggningen och den elektriska utrustningen används utsätts den för mer eller mindre slitage. Det kan exempelvis röra sig om uttag till motorvärmare eller uttag i kök där man kopplar i och ur elektrisk utrustning ofta. Läs mer om användning.
Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Generella tips vid riskbedömning

 • Ibland kan du som innehavare av en elanläggning behöva uppdatera riskbedömningen. Det kan exempelvis vara om utförandet av elanläggningen har ändrats, elanläggningen har utvidgats eller om användningen har förändrats.
 • Det finns inget krav på att riskbedömningen ska dokumenteras. Det kan dock finnas fördelar att göra det. Det kan exempelvis underlätta för er
  • när riskbedömningen och rutinerna ska uppdateras,
  • när ny personal eller ny styrelse tar över ansvaret,
  • vid ägarbyte,
  • vid ny innehavare, eller
  • för att skapa förståelse för hur den fortlöpande kontrollen är utformad.
Senast granskad: 2022-12-06