Panikregel

ELANLÄGGNINGAR

Får man ha dörrstängare på dörrar som är försedda med en panikregel (dörrar till elrum och ställverk)?

Enligt SS 437 01 02, utgåva 1, 5.3.3.3 Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, får inte utrymningsdörrar från driftrum för elektrisk kopplingsutrustning vara försedda med automatiska dörrstängare.

Det är SEK Svensk elstandard som ger ut elstandarder i Sverige.

SEK Svensk elstandards webbplats

Senast granskad: 2019-10-14