Vilken IP-klassning krävs för belysning och eluttag i ett inglasat uterum?

ELANLÄGGNINGAR

Helt inglasade uterum kan räknas som inomhusutrymmen, men det är något som måste bedömas av en elinstallatör i varje enskilt fall.

Om uterummet räknas som inomhusutrymme kan du använda elutrustning, lampor etcetera som är avsedda för inomhusbruk.

Senast granskad: 2020-11-06