En person iklädd gummistövlar gräver med spade i trädgård.

Året 2020 – ett år präglat av omställningar och nya möjligheter

För Elsäkerhetsverket bjöd 2020 på allt från distansarbete och lansering av den nya tjänsten Kopplasäkert.se till spännande produkt-tester och en ny generaldirektör. I årsredovisningen för 2020 sammanfattar vi året som gått, med nedslag i några särskilt viktiga projekt.

Under året svarade myndigheten på över 3000 inkomna frågor, och hanterade 1137 ansökningar om auktorisation som elinstallatör. Över 500 produkter blev föremål för myndighetens marknadskontroll, och tillsyn gjordes av 595 anläggningar, elinstallatörer och elinstallationsföretag. Myndigheten noterade dessutom ett ökat genomslag i media för flera av våra frågor, bland annat elbilar, e-handel, elolyckor och solceller.

–Årsredovisningen visar vilken bredd vi har i vårt uppdrag. Det är positivt att allt fler yrkes- och privatpersoner aktivt söker vår information på webben och att så många företag vill samarbeta med oss inom Koppla Säkert. Vi kan också se att vår marknadskontroll ger resultat; i fjolårets uppföljning av USB-laddare såg vi en tydlig förbättring av säkerheten, även om det fortfarande är alldeles för få laddare som klarar sig utan anmärkning, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Nya arbetssätt med befintlig teknik

En stor del av verksamheten ställdes om för att anpassas till restriktionerna i och med covid-19. Tekniken, som fanns tillgänglig redan innan covid-19, blev under 2020 kanske vårt främsta verktyg. De nya arbetssätten medförde både fördelar och utmaningar. Som en del av omställningen har tillsyn av anläggningar och installatörer tillämpat metoden dokumentationskontroll som alternativ till platsbesök, samt inhämtat information via enkäter. På så vis har tillsynsarbetet kunnat fortlöpa på distans. När det gäller produkter har marknadskontrollen som vanligtvis genomförs i fysiska butiker istället styrts om till att riktas mot e-handeln.

Utvecklade tjänster för konsumenter

Elsäkerhetsverket utvecklade under 2020 flera av våra tjänster riktade till konsumenter. Bland annat lanserades den nya tjänsten Koppla säkert, som hjälper privatpersoner att ta reda på vilka elinstallationer de får göra själva. Tjänsten Kolla elföretaget fick en uppdatering med flera nya funktioner som medförde en ökning i användningen med över 30 procent jämfört med 2019.

Kartläggning av störningar från solceller

I ett av våra regeringsuppdrag, som genomfördes tillsammans med bland annat Försvarsmakten, kom vi fram till att solceller kan störa samhällsviktiga funktioner som radiokommunikation. Utifrån detta planerar myndigheten ett fortsatt och förhoppningsvis utökat arbete med att undersöka hur vi kan öka den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC) mellan olika utrustningar och anläggningar i samhället.

Hela årsredovisningen finns att läsa och ladda ned på vår webbplats.

Senast granskad: 2021-02-26