Kvinna jobbar och talar i mobil vid köksbordet  medan man värmer mat i mikrovågsugnen.

Dålig uppkoppling kan bero på störande elektronik

Elvispen ska inte göra så klockan på mikron slutar fungera, induktionshällen ska inte påverka mottagningen i din mobiltelefon och nätverkssladden ska inte störa dataskärmen. Det är inte spöken som är i farten utan det handlar om hur elektriska produkter fungerar tillsammans, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.

Med allt fler elektriska produkter i våra hem blir det allt viktigare att dessa fungerar tillsammans. Industrin har god kunskap om EMC då störningar kan innebära stor ekonomisk förlust, men det är få som känner till att dessa störningar finns omkring oss i vår vardag.

”Det tog ett tag innan vi förstod varför TV-bilden stördes och blev pixlig. Först trodde vi att det var dålig mottagning men när det upprepades ungefär vid samma tidpunkt dag efter dag började vi att fundera, till slut insåg jag och min man att det var samtidigt som sonen lekte med bilbanan som störningarna uppstod.” / Lena

Vad är EMC-störning?

Den här typen av störningar är ofta svåra att upptäcka och många känner inte till att de finns, men med mer elektronik i våra hem är det allt fler apparater som ska fungera tillsammans. Alla elektriska produkter kan störa. Modern elektronik omvandlar spänningar och signaler och dessa kan sändas ut som radiofrekvenser. Detta är något som exempelvis radioentusiaster känner till men som också kan störa samhällsviktiga funktioner som flygtrafik och vårt försvar.

Det är många gånger svårt att veta om det är en EMC-störning eller inte då dessa fenomen kan skilja stort från fall till fall.

- Det kan röra sig om sämre bild på din TV ibland, hastigheten i ditt WiFi går ner då och då eller lampor som blinkar oförklarligt. Om du misstänker en störande produkt är det enklaste sättet att lyssna på radio med bra ljudkvalitet samtidigt. Störs radiosändningen är det stor sannolikhet att det handlar om EMC, säger Martin Gustafsson inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En vanlig källa till störningar är äldre apparater där elektroniska komponenter åldrats och förlorat sin funktion. Störningarna kan då verka uppstå plötsligt men orsakas av någon apparat man haft länge.

Tillverkarens ansvar att ha koll på EMC-kraven

Det finns ett direktiv för EMC (2014/30/EU) som i sin tur hänvisar till harmoniserade standarder vilket betyder att elektriska produkter inte får störa över en viss nivå. Tillverkare måste uppfylla kraven för EMC för att få CE-märka produkten.

- Tyvärr så ser vi i vår marknadskontroll att dessa krav inte alltid uppfylls. Om tillverkaren inte har koll på EMC-kraven kan det tyvärr bli en dyr historia om sålda produkter stör så pass mycket att de måste återkallas från konsument, säger Martin Gustafsson.

”Jag skulle på en musikföreställning och då jag har hörapparat tog jag reda på innan att det fanns hörslinga. Det visade sig att hörslingan stördes ut så den fick stängas av, det tjöt fruktansvärt i högtalarna på scenen. Det var minst sagt en misslyckad kväll.” /Arne

Hur undviker du störande produkter?

Seriösa tillverkare vill göra rätt och tillhandahålla produkter med hög kvalitet. Du kan inte se om en produkt stör vid själva köptillfället, men du kan kolla om tillverkaren och säljaren verkar seriösa. Den här märkningen ska finnas på en elprodukt för att få säljas i Sverige:

  • Postadress till tillverkare (endast e-post eller telefonnummer räcker inte)
  • CE-märke
  • 230 volt
  • Typbeteckning (för spårbarhet)
  • IP-beteckning i vissa fall, exempelvis för utomhusprodukter
  • Bruksanvisning på svenska är ett krav

- Saknas något av detta är det en indikation på att tillverkaren inte har koll på de krav som gäller, säger Martin Gustafsson.

Om jag upptäckt en EMC-störning?

Det är inte bara samhällsviktiga funktioner som störningar kan ställa till stora problem för, det kan också påverka hemlarm och annan viktig utrustning. Om du misstänker att en produkt inte uppfyller EMC-kraven ska du kontakta köpstället och gör gärna en anmälan till Elsäkerhetsverket.

- Ju fler anmälningar till Elsäkerhetsverket desto bättre statistik som ger bättre förutsättningar för ett proaktivt arbete, säger Martin Gustafsson.

Elsäkerhetsverkets arbete med marknadskontroll innebär inte bara att testa befintliga produkter på marknaden utan vi arbetar också med utbildningar i regelverket riktade mot branschen, som tillverkare, importörer och distributörer.

Bild: iStock
Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2021-10-21