En man bygger altan sommartid.

”Hushållsel” finns inte – elsäkra din sommar

Ibland används begreppet ”hushållsel” som är missvisande. Vi har 230 Volt i våra vägguttag och får du ström genom kroppen kan du dö. Varje år skadas 280 barn av el, i nio av tio fall sker olyckorna i hemmet. Då det är du som är ansvarig för elen i ditt hem får du här några tips för att öka elsäkerheten i sommar.

  • Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Testa den med jämna mellanrum så du vet att den fungerar. Det finns även portabla jordfelsbrytare men fast installerade är att föredra.
  • Använd inte trasiga elprylar. Se efter att det inte finns sprickor på sladdar, att höljet inte är skadat och att stickproppen är hel.
  • Läs bruksanvisningen. Det är krav på att det ska finnas en svensk bruksanvisning för elprodukter som säljs i Sverige. Följ alltid tillverkarens anvisningar för elprodukten.
  • IP-klass talar om vilken skyddsklass elprodukten har. Ju högre siffra desto mer tålig för väder och vind är den.
  • Dra inte skarvsladdar genom dörrar och fönster, förutom att sladdar kan klämmas så ska du alltid använda uttag utomhus som är jordat.
  • Skarvsladdar är bra att försöka undvika, lägg inte sladdar på gräsmatta, garageuppfart eller där barn leker.
  • Dra ur sladden till verktygen när du inte har uppsikt, det är du som är ansvarig för elen.

- Säg att du är sent ute och måste klippa gräset innan gästerna kommer, så kör du över skarvsladden till grästrimmern du använt nyss. Gräsklipparen är av metall och du står i fuktigt gräs. Det är snabbt hänt att det uppstår en livsfarlig situation. Liknande saker händer varje sommar, särskilt när saker ska fixas under tidsbrist, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Industrier och andra stora elanläggningar är skyldiga att kontrollera elsäkerheten med jämna mellanrum. Ditt hem är också en elanläggning, så att se över uttag och andra synliga elinstallationer några gånger per år är en bra att ha som rutin. Tänk ur ett barns perspektiv, glappar en kontakt så kan det vara spännande att se vad som finns bakom. Ett barn som hittar elverktyg på altanen, när du bara ska hämta ett glas vatten, hinner lätt göra sig illa.

- Många sommarstugor är byggda före 1994 och då fanns inte kravet på jordfelsbrytare. Mitt starkaste tips är att installera en jordfelsbrytare om det saknas, den känner av om strömmen tar fel väg och bryter den, säger Martin Gustafsson.

Märkning på elprodukter

Det måste finnas ett CE-märke på elprodukter som säljs i Europa. Det ska också finnas information om spänning, IP-klass, kontaktuppgifter till tillverkare eller importör samt en bruksanvisning på svenska. Saknas detta har inte tillverkaren tillräcklig koll på vilka krav som gäller. 

Jordat och ojordat

Du ska alltid använda jordade (eller motsvarande skyddsklass) uttag och elprodukter utomhus. Skarva inte från ett uttag inomhus, det kan hända att det är ojordat. Använder du skarvsladd ska du även kontrollera att denna är jordad och tillverkad för utomhusbruk.

Tips! Arbeta aldrig barfota när du arbetar med elverktyg utomhus. Om höljet skulle bli spänningsförande innebär det livsfara om du samtidigt är i kontakt med jord.  

Kopplasäkert.se är en digital tjänst från Elsäkerhetsverket där du enkelt kan ta reda på vilka elarbeten du får utföra själv och inte.

Text: Sandra Hjelm
Bild: Shutterstock

Senast granskad: 2021-07-09