En man som installerar ett spabad vid sin altan.

Spa-bad som inte uppfyller säkerhetskraven

Elsäkerhetsverket har tagit emot anmälningar den senaste perioden som gäller spa-bad. Det är främst beskrivningen för hur installationen ska göras som brister och det blir felkopplat. Det är allvarligt och vi vill uppmana konsumenter att vara uppmärksamma kring detta samt att anlita ett registrerat elföretag för installationen.

Senaste månaderna har Elsäkerhetsverket fått in flera samtal från oroade elektriker som sett många spa-bad som inte är CE-märkta eller har en installations- och bruksanvisning på andra språk än svenska. Det har även varit svårt att hitta kontaktuppgifter till någon ansvarig för produkten. Detta är indicier på att något inte stämmer.

- Det finns alltid tillverkare som vill tjäna lätta pengar och därmed kanske inte säkerhetstänket kommer i första rummet. Kvalitet och säkerhet kostar, men när det kommer till vatten och el finns det inte utrymme för brister då det handlar om människors liv, säger Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetsverket.

Det är du som är ansvarig för att elen i ditt hem är säker och att elprodukter ansluts och används på rätt sätt, så tänk kritiskt och ställ höga krav innan köp.

Ta reda på varifrån och vem du handlar av

Handlar du från en e-butik  behöver du vara extra noga med att ta reda på från vilket land produkten skickas. Om du handlar från ett land utanför EU tar du personligen över tillverkaransvaret, du blir privatimportör. Detta är något som även försäkringsbolag börjat intresserat sig för och kan påverka eventuell ersättning i samband med en olycka.

Se efter att produkten har korrekt märkning, som exempelvis:

  • CE-märke – Innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller säkerhetskraven och därmed är säker att använda om man följer anvisningarna.
  • Spänning – i Sverige har vi 230 Volt i våra uttag, elprodukter får inte säljas i Sverige om det krävs exempelvis en adapter.
  • Det är krav på en bruksanvisning på svenska. Saknas detta så är det indikation på att tillverkaren inte förstått de gällande reglerna.
  • IP-klass talar om hur väl produkten klarar yttre påfrestningar som damm och smuts. Det bör stå som lägst IP44.
  • Kontaktuppgifter till tillverkare eller motsvarande som du kan kontakta om frågor eller ett fel uppstår. Saknas det kontaktuppgifter – Köp inte produkten!

Glöm inte jordfelsbrytaren, är olyckan framme så kan det vara avgörande. Har du ingen fast installerad finns det portabla, men en fast installerad rekommenderas.

Får du installera ditt spa-bad själv?

- Om det finns en stickpropp får du ansluta ditt spa-bad själv. Använd sunt förnuft med kablar utanför badet och använd inte skarvsladdar. Uttaget ska vara jordat och installerat för utomhusbruk, säger Karin Dröschmeister.

Ska spa-badet installeras, det finns ingen stickpropp, ska ett registrerat elföretag anlitas. Du får inte installera ett spa-bad själv som lekman. Använd gärna e-tjänsten Kopplasäkert.se där du kan se vilka elarbeten du får göra själv och inte.

Tänk på att planera och boka hantverkare i god tid innan då det är extra många som renoverar och bygger hemma under pandemin och semestern.

Vad kan egentligen hända?

Det finns många delar som kräver ström i och omkring ett spa-bad, som till exempel luft- och vattenpump, värmeaggregat och transformatorer till belysning. En trasig kopplingslåda eller sprucken kabelisolering kan innebära risk för elchock.

- Jag läste på ett forum där det diskuterades hur strömförande vattnet egentligen är i ett spa-bad. Men med handen på hjärtat, vill du verkligen testa, undrar Karin Dröschmeister.

Om något är fel är risken som störst när du kliver i och ur badet, då ena foten får kontakt med jord. Se till att alltid använda jordfelsbrytare 30 mA, på vissa bad finns en ansluten jordfelsbrytare installerad på mellan 10-30 mA.

Oavsett om du badar ofta eller sällan behöver du ha koll på att inget är trasigt eller inte fungerar som det ska. Vid fel ska du alltid felsöka alternativt kontakta återförsäljaren eller ett elföretag och åtgärda felet. Stäng av strömmen när du inte har uppsikt.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2021-07-01