Solceller på hustak i ett villakvarter.

Solcellsutrustning som stör

”Helt plötsligt störtade drönaren rätt ner i motorhuven på en Tesla” berättar Jan Carlsson, professor vid Chalmers tekniska högskola, i ett samtal om EMC. De senaste åren har problemet med störande elektronik ökat med allt fler anmälningar till Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för EMC. Så vad gör myndigheten för att nå visionen trygg och störningsfri el?

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet vilket innebär att elektriska installationer och produkter ska fungera tillsammans utan att störa. Med störningar menas problem i kommunikation mellan trådlösa system som exempelvis då drönaren tappade kontakten med sändaren och störtade.

– Det var 2019 som ärenden gällande störande solcellsutrustningar började komma in till myndigheten. Kort därefter genomförde vi tillsammans med bland annat Försvarsmakten en utredning kring solcellsutrustning på uppdrag av regeringen. Mätningarna som utfördes bekräftade EMC-problem, säger Per Samuelsson, chef för Avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Elektriska störningar är inte något nytt fenomen utan det har funnits sedan elektricitetens intåg, men EMC-problem kopplat till solcellsanläggningar har blivit ett problem först de senaste åren. Det är inte hela solcellsutrustningen i sig som skulle kunna ge störningar utan det är delar i den som innehåller kraftelektronik, exempelvis optimerare och växelriktare. Även sättet kablar dras på kan bidra till störningar genom att de kan fungera som oavsiktliga antenner.

Vanligast med optimerare som stör

Det är främst optimerare som har en tendens att störa så innan du köper solceller bör du ställa dig frågan om dessa verkligen behövs? En optimerare används för att under vissa förhållanden minska produktionsförlusterna som uppstår på grund av skuggning av solcellerna.

– Optimerare är populära och säljare av solcellsutrustning tar ofta med dessa i offerten utan att ens kunden bett om det. En optimerare behövs inte om du inte har skuggiga partier, säger Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens högskola.

Den teknik som används i optimerare kallas för switchad kraftelektronik och består av extremt snabba små strömbrytare som klipper spänningen i mindre bitar. Den här tekniken kan ge störningar och därför används filterteknik som är ganska kostsam för tillverkaren. Störningarna kan även förstärkas av kablar som ibland lagts i ett mönster som gör att de fungerar som antenner på vissa frekvenser.

– Det är viktigt att den praxis som finns, för hur kablarna ska dras i samband med installation av solceller, sprids och används av alla inom branschen för att undvika störningar, säger Bengt Stridh.

Finns det inga regler för EMC-störningar?

Det finns ett EU-direktiv gällande EMC med riktlinjer för tillverkaren att följa, så varför har vi då solcellsutrustning med störande komponenter på våra hustak idag?

– Det är tillverkarens ansvar att förstå vilka problem som kan uppstå och göra de mätningar och tester som krävs för att säkerställa att produkten följer gällande regler för EMC. Till sin hjälp har tillverkaren standarder som beskriver vilka prov som måste göras för att uppfylla kraven, säger Per Samuelsson.

– Det krävs stor kompetens för att tillverka godkända solcellssystem. För en privatperson är det en stor investering och då är det viktigt att produkterna är godkända enligt EMC-direktivet. Detta innebär att produkter som installeras inte ska störa andra radioprodukter som till exempel wifi och system för mobiltelefoni. Själva har vi plockat bort produkter från vårt utbud så snart vi sett att de inte håller måttet. Vi som arbetar i branschen måste alla ta ett större ansvar gemensamt, det gäller också tillverkare och installatörssidan, säger Mattias Hansson, utvecklingschef vid GruppSol AB.

– De som arbetar seriöst tänker på EMC redan från början, och finns inte kompetensen inom företaget får man köpa in den, tillägger Jan Carlsson, professor vid Chalmers tekniska högskola.

- Elsäkerhetsverket arbetar med marknadskontroll gällande EMC på olika nivåer, dels genom dokumentationskontroll eller genom att skicka produkter för provning till oberoende testhus. Vi har också en dialog med branschen och utbildningsdagar för att nå problemet på ett tidigt stadium, säger Per Samuelsson.

Varför uppstår det störningar när produkterna är CE-märkta?

Med CE-märkning menas att det är tillverkaren som intygar att gällande krav uppfylls och det ska finnas dokumentation på bland annat vilka EMC-tester som genomförts och resultaten av dessa.

- Det är svårt att svara på om det beror på kompetensbrist eller något annat, men tyvärr är det privatpersonen som till slut blir den ansvarige. När vi får in en anmälan om EMC-störning från en solcellsutrustning så är det i slutändan anläggningsinnehavaren, det vill säga husägaren, som är den ansvarige för sin anläggning, säger Per Samuelsson.

Anläggningsinnehavare är du som äger ditt hus och därmed har du ansvar för din anläggning. Detta ställer krav på dig även som konsument och när du anlitar ett elföretag.

Att hitta källan till en EMC-störning kräver ibland en mästerdetektiv

EMC-störningar kan uppträda mycket olika och de märks heller inte alltid då vi har smarta produkter som buffrar data.

- Mikrovågsugnar är en produkt som kan störa, exempelvis när jag mikrar min gröt två minuter på morgonen så störs min internetradio ut, men om jag bara mikrar 30 sekunder så märker jag inget på grund av den lagrar eller buffrar information i förväg, säger Jan Carlsson.

Om du misstänker att din solcellsutrustning stör kan du försöka med en radio med bra mottagning och se om den påverkas. Det svåra är att veta vilken frekvens det gäller samt att det ser olika ut vid olika tider på dygnet och när solen är framme. Mängden komponenter som stör har också betydelse och hur kabeldragningen ser ut.

- Vi får hoppas att problemet med störande delar i solcellsutrustningar försvinner i takt med den ökande tekniken, framför allt inom transportsektorn. Tänk en självkörande bil som tappar kontrollen inne i ett villakvarter en solig dag, spånar Jan Carlsson.

När blir EMC-störningar farligt?

Att bli störd i ett telefonsamtal eller att inte kunna öppna den fjärrstyrda garageporten är irriterande, men det är när samhällsviktiga funktioner störs det blir farligt på riktigt. Exempelvis att piloten tappar kontakten med trafikledningen eller att blåljusinsatser inte kan kommunicera med varandra.

Vad händer nu?

- Vi har seminarier med branschen inplanerade framöver, syftet är att öka kunskapen om EMC. Vi för även dialog med tillverkare samt deltar aktivt i standardiseringsarbete inom EU, säger Per Samuelsson.

Elsäkerhetsverket har just nu flera lediga tjänster där EMC-kompetens är centralt, sista ansökningsdagen är den 9 januari 2022 och tillsammans med redan befintlig EMC-kunskap i myndigheten kommer arbetet utvecklas framöver. Att elanläggningar och elprodukter fungerar tillsammans är essentiellt för framtiden, för energiomställningen och för vår trygghet.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2021-12-16