EU-flaggor hissade på rad.

Katarina - ny ordförande i LVD-ADCO

LVD-ADCO är en arbetsgrupp bestående av andra myndigheter inom EU vilka arbetar under Lågspänningsdirektivet. "Det inflytande som positionen ger är till exempel vid framtagandet av projekt som ska göras och hur kravställningen ska se ut", säger Katarina Olofsson.

- Elsäkerhetsverket har ofta mycket att bidra med då vi har lång erfarenhet av praktisk marknadskontroll. Olika infallsvinklar är viktigt för att få ett så bra resultat som möjligt. Det är därför extra kul att som både ingenjör och kvinna ta över ordförandeklubban för det europeiska elsäkerhetsarbetet, säger Katarina.

Sedan 30 år tillbaka har Sverige deltagit i en grupp med andra myndigheter inom EU som jobbar med Lågspänningsdirektivet. Ett par gånger per år träffas de i LVD-ADCO (LVD Administrative Cooperation) och diskuterar marknadskontroll, lagstiftning och standarder.

LVD-ADCO har funnits sedan mitten av 90-talet och Sverige har deltagit från starten. Katarina Olofsson som arbetat sedan 2007 vid Elsäkerhetsverket har bred och gedigen erfarenhet av arbete både inom myndigheten och med andra myndigheter inom EU.

- Från en liten grupp där endast de mest provningsinriktade myndigheterna ingick har gruppen på senare år växt så att nu nästan alla medlemsstater finns representerade, säger Katarina.

Senast Sverige hade ordförandeskapet var tidigt 2000-tal men även de uppgifter som ordföranden förväntas utföra har svällt. Bland annat förväntas vi även att delta i det nyligen inrättade EU Product Compliance Network

Vilka förväntningar har du på ordförandeskapet?

- Ordförande ska givetvis leda möten. Förutom det så innebär det en del arbete med exempelvis sekretariat för att rätt person får rätt information, kallelser och tillgång till dokument. Då ordförande även kommer delta i EUPCN:s möten innebär positionen inflytande redan vid framtagandet av vilka projekt som ska göras och hur kravställningen ska se ut, säger Katarina.

För närvarande är det inga större projekt på gång inom ADCO-samarbetet men det informerades om att lite större sektorsövergripande samarbetsprojekt snart skulle dras igång. Kommissionen meddelade också att Lågspänningsdirektivet inte behöver revideras i nuläget. En översyn av direktiv görs kontinuerligt. 

Detta är mycket glädjande och vi gratulerar Katarina till ordförandeskapet.

Text: Sandra Hjelm
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-06-17