Porträtt Katarina Olofsson

LEDARE - Samarbete är nyckeln till en gemensam marknad

Den 20 maj hölls det senaste mötet mellan de marknadskontrollerande myndigheterna för Lågspänningsdirektivet inom Europa. Det var då även dags att välja ny ordförande och undertecknad fick då förtroendet att leda gruppen under kommande tvåårsperiod. Ett spännande och viktigt uppdrag för att upprätthålla hög säkerhetsnivå och fri rörlighet på den gemensamma marknaden.

Det som ligger närmast just nu är två gemensamma projekt finansierade av EU där Elsäkerhetsverket kommer att samarbeta med både andra medlemsstater och angränsande lagområden. Det ena rörande torktumlare, varav en del med smarta funktioner via wifi, och det andra rörande USB-laddare, med tyngdpunkt på e-handel. Torktumlare och USB-laddare är visserligen vanliga produkter men de är inte ofarliga. Kombinerar man dem sedan med trådlös kommunikation så är det annan lagstiftning som ska följas och ska man dessutom ge sig in på att bli småskalig importör av elektronikprodukter så ökar komplexiteten avsevärt. Vi hoppas i dessa projekt kunna se om det finns några skillnader mellan företag aktiva i olika medlemsstater på lagefterlevnad och kunskapsnivå. Ett annat syfte som alltid är aktuellt är att jämka de olika myndigheternas riskbedömningar när vi hittar brister i produkter eller dokumentation. Elsäkerhetsverket har länge arbetat med praktisk marknadskontroll som verktyg, inte bara dokumentationskontroll. Marknaden är dock i konstant förändring och metoder måste alltid vidareutvecklas, vad kan då vara bättre än att ta intryck från kollegor i andra länder.

E-handel är också ett område där det sker snabba förändringar. Många svenska företag har så klart försäljning av lagervaror via nätet, vilket räknas som e-handel. Men en ökande andel av e-handeln sker antingen direkt från länder utanför EU eller via förmedlingssajter, där den sida man befinner sig på enbart förmedlar en affär och inte själva har något ansvar för produkten. Det kommer också bli en viktig del i det europeiska samarbetet under kommande år att övertala våra europeiska kollegor om vikten av att faktiskt informera konsumenterna om att det är nödvändigt att veta vem det är man handlar av, för att vara säker på att man får det man tänkt sig och att produkten uppfyller alla lagkrav. Annars riskerar konsumenten att få hem oanvändbara eller i värsta fall farliga produkter. Ingen önskar väl stängda gränser men fler valmöjligheter ökar komplexiteten för konsumenten.

Övergripande för all vår tillsyn är också att vi genom att hitta brister lär oss vad aktörerna på marknaden tycker är svårt. Då kan vi anpassa vår informationsgivning till vad som behövs, oavsett om det gäller att ge konsumenter kunskap att leta efter tecken på att en sajt är oseriös eller att ge importörer ungefär samma kunskap när de ska beställa produkter från fabriker. Ibland leder det till att det inte blir något köp, vilket kan kännas trist, men hellre det än att köpa hem saker som måste lämnas direkt till återvinningen.

Katarina Olofsson, Ordförande LVD-AdCo, Inspektör marknadskontroll Elsäkerhetsverket

Foto: Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2021-06-17